Ladin'in Ankara şifresi çözüldü

Ladin'in Ankara şifresi çözüldü .11656
  • Giriş : 13.09.2007 / 08:37:00

Ladin, videosunda Ankara’daki iki kuleden neden söz etti?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ladin’in videosunda Ankara’daki iki kuleden söz etmesi ile başkentteki bombalı saldırı hazırlığı arasında ilişki bulunup bulunmadığı tartışma konusu oldu El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 11 Eylül saldırılarının 6’ncı yıldönümünde as-Sahab’da yayınlanan 47 dakikalık videosunda Ankara’daki iki kuleden söz etmesi ile önceki gün ortaya çıkartılan bombalı saldırı hazırlığı arasında ilişki bulunup bulunmadığı tartışma konusu oldu. Ancak uzmanlar, kasette geçen “Ankara'' kelimesinin, “tarihi bir olaya gönderme'' olduğu görüşünde. Ladin’in bu sözleriyle Ankara Kalesi’nin iki burcunu kastetmiş olabileceği öne sürüldü.
Ladin yeni kasetindeki konuşmasında, Müslüman bir liderin, bir kadının yardım çağrısı karşısında Ankara’ya gidip şehri aldığını ve o kadını kurtardığını anlatıyor ve “Yahudi ve Hıristiyanlar, Müslümanları hapsetti. Bir Müslüman komutan da Ankara’ya girip iki kuleyi yıktı'' diyor.
İlk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmeyen Ankara’nın kuruluşu Milattan Önce 750’lerde Firigya dönemine rastlıyor. Frigya’nın başkenti Gordion, bugünkü Ankara sınırlarında kalıyor. Efsanelere göre Ankara’nın kurucusu da Büyük Frigya Kralı Midas. Frigyalılar buraya gemi çapası anlamına gelen “Ankyra'' adını veriyor. Ankara Kalesi de o dönemde yapılıyor. Kent daha sonra Lidya ve Pers hakimiyetine geçiyor. 200 yıl sonra Büyük İskender, Anadolu’da Pers hakimiyetine son verirken, M.Ö. 278-277’de Avrupa’dan gelen Galatlar’ın bir kolu olan Tektosagların Ankara’yı başkent yapıyor. Roma İmparatoru Augustus M.Ö. 25 yılında kenti Roma’ya bağlıyor. Kent 334-1073 yıllarında Bizans’ın hakimiyetine geçiyor. 1073’de ise Selçuklular kaleyi ve şehri alıyor. Galatlar, Romalılar ve Bizanslılar’ın genişlettiği kaleyi, Selçuklular da tamir ettirdi. Ladin’in ‘iki kule’ ile Ankara kalesinin iki burcunu ve“İslam ordusunun, 654’te kaleyi fethini'' kastettiği bildirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious