Liberal misiniz Liberal faşist misiniz?

Liberal misiniz Liberal faşist misiniz?.30516
  • Giriş : 25.06.2009 / 09:52:00

Serdar Turgut, gazetecinin evrensel tanımı olması gerektiği fikirlerini açıkladığı yazısında, kimlerin liberal olamayacağını belirtti ve "gazeteci ve gazeteler mutlaka liberal olmalıdır" dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Liberalizmin cenazesini kaldırmalarına izin vermeyeceğim
Son zamanlarda beni hayli rahatsız eden çok da yaygın olarak kullanılan bir yanlış tanımlama var.

Bazı insanlar kendilerine liberal diyor. Liberal olmak hayli moda oldu bile denilebilir.

Keşke ortada gerçek liberal fikir olsa, gerçekten liberal olan insanlar var olsalar da ben de gönülden destekleyebilsem onları...

Ama Türkiye'de son zamanlarda liberal denilince dinci siyasete yandaş, cumhuriyet rejimine düşman, mutlak fikirlere hoşgörüsüz takıntıyla bağlı olan ve bu yüzden de liberal faşist tanımını hak eden insanlar aslında son derece asil bir siyasi tavır olan liberal düşünceyi çalıp, tahakkümlerine almış durumdalar.

Sadece tek bir kavramda bile olsa tanımlar çarpıtıldığında kafalar çok karışabiliyor. Liberali böyle olabilen bir ülkede sağ-sol, sosyalist, demokrat tanımları da karmakarışık olabiliyor.

Zaten Türkiye'de Batı demokrasilerinde gelişip olgunlaşan kavramları ithal edip içini boşaltıp tüketmek gibi bir gelenek de var.

Demokrasi, sosyalizm, demokratlık kavramları Türkiye'de anlamsızlaştırıldı. Şimdi de sıra liberal düşünceye geldi.
Liberal düşünce, İslami siyasetin yandaşı cumhuriyet düşmanlarına bırakılamayacak kadar önemli ve asil bir düşünce/tavır biçimidir.

Bu yüzden liberal derken bazı tanımları hatırlamalı ve kullanırken de dikkatli olmalıyız. Ben bugün liberal olan bir insanda olması gerekli temel özellikleri sıralamak istiyorum. Arzu eden olursa ileride hepsini tek tek ayrıntılı tartışırız

1- Liberal serbest düşünmeyi öğrenmiş, serbest düşünmeyi kendi varlığına içselleştirmiş insandır.

2- Başka türlüsünü düşünmeyi kimsenin göze alamadığı inanışların doğruluğundan şüphe etmek liberal düşünceye özgüdür.

3- Liberalin izinsiz düşünme refleksi yani bir fikir oluşturmadan önce hiçbir kurumdan, otoriteden hareketten onay alma ihtiyacını duymama refleksi mutlaka olmalıdır.

4- Farklı düşüncelere otomatikman düşman olmaz, farklı düşüncelerle medeni ve terbiye ile demokrasi kuralları içinde kalan bir tartışmaya girmekten, ortak söylemler oluşturmaktan korkmaz.

5- Bilgi ya da inanç kurumlarının varlığının zorunlu olduğunu kabul edip onların kurallarına her bakımdan boyun eğmeyi gerekli saymaksızın, onların toplumsal rollerinin önemini kabullenirken, hem onların yarattıkları konformizm ortamına pabuç bırakmamayı hem de onlara karşı yapılan Haçlı seferlerinin dışında kalmayı başarabilmelidir.

ONLAR GERÇEK LİBERAL OLAMAZ

Bu beş kriter gerçek liberal düşüncenin temelini oluşturmalıdır.

Bu nedenle;

A- Sadece yandaş olmakla kalsa bile nihai amacı bir dini siyasi otorite olan hiçbir insan katiyen liberal olamaz.

B- Siyasi amaç taşımasa da sadece dindar olan insan bile liberal düşünemez.

6- Gerçek liberal, cumhuriyet rejimine ve cemaat 'tehlikesine' karşı açılan Haçlı seferlerine katılamaz, katılırsa da artık liberal sayılamaz

7- Ortalıkta belgelerin dolaştığı ve tehlikeli karşıtlıkların yaratıldığı bir ortamda gerçek liberal başka türlüsünü düşünmeyi kimsenin göze alamadığı inanışların doğruluğundan yine şüphe eder ve bu ortamda bile 'TSK ile cemaat diyaloğa girsin' önerisini savunmayı sürdürür.

8- Cumhuriyet militanının da cemat savunucusunun da izinsiz düşünme refleksi olamaz. Sadece gerçek bir liberal hem cumhuriyet sisteminin yanlışlarını hem de cemaatin yanlış uygulamalarını aynı anda eleştirebilir. Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan bu tür insanlardır.

9- Liberal için cemaat, inanç kurumlarının varlığının zorunlu olduğunu kabul etmek (yukarıdaki sekizinci) ilkesi doğrultusunda hayatın zorunlu bir parçası olarak kabul edilip benimsenecek bir olgudur. Ama gerçek liberal, yandaş sözde liberaller gibi cemaat ile yol arkadaşı olmaz. Onun toplumsal rolünü kabul edip, aynı zamanda onun yarattığı konformizm ortamına pabuç bırakmaz, onlara karşı yapılan Haçlı seferi çağrılarının da dışında kalır. İşte bu yüzden adece gerçek bir liberal Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan buluşmanın çağrısını yapabilir ve 'TSK ile Cemaat diyaloğa' girsin düşüncesi yaratılan bu gergin ortamda bile cesaretle tekrarlayabilir.

10- Aslında gazetecinin de mutlaka liberal olması kaçınılmazdır.
Sadece gerçek liberal serbest düşünebilir.

Liberal insan bazısı gerçek ve bazısı ise hayali olan tehdit algılamalarının baskısı altında yaşamayı reddeder ve izinsiz düşünme refleksi ile oluşturduğu düşüncesini korkmadan söyleyebilir. (Bu da gazetecinin evrensel tanımı olmalıdır. Tekrar ediyorum gazeteci ve gazeteler mutlaka liberal olmalıdır.)

Gerçek liberal işte budur.

Gerisi ise sadece liberal faşisttir, o kadar.

AKŞAM

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*