Lisanslı depolara büyük teşvik

Lisanslı depolara büyük teşvik .11836
  • Giriş : 23.11.2008 / 16:06:00

Hükümet lisanslı depoculuk sistemine yönelik yeni vergisel ve tarımsal destek mekanizmalarını devreye sokuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Esin Işık - Hükümet, ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması çalışmaları kapsamında, lisanslı depoculuk sistemine yönelik yeni vergisel ve tarımsal destek mekanizmalarını devreye sokuyor.

Alınan bilgiye göre, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören ve yakında TBMM'ye sevk edilmesi planlanan Kanun Tasarısında, lisanslı depoculuk sisteminin yerleşmesi ve yaygınlaştırılmasına dönük düzenlemelere yer veriliyor.

Tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştıran, depolanması için yaygın bir sistem oluşturan ve ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlayan lisanslı depoculuk sistemini teşvik edecek tasarıyla sistem üzerindeki vergi yükü hafifletiliyor.

Bu çerçevede lisanslı depoculuk sisteminin yerleşmesi ve yaygınlaşması için, sisteme girecek ürünler için katma değer vergisi (KDV), damga vergisi ve stopaj istisnası getiriliyor.

Ürün sertifikası yoluyla borsada işlem gören ürünler de KDV'den arındırılıyor. Sertifikaların el değiştirmesi halinde de KDV yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor. Sertifikalar damga vergisinden de muaf tutuluyor.

Lisanslı depoculuk sistemine yönelik vergi teşviklerinin yıl sonuna kadar çıkarılması amaçlanıyor.

TARIMSAL DESTEK

Lisanslı depoculuk sisteminin vergisel teşviklerin yanı sıra tarımsal destekleme kapsamına da alınacak. Sistemin tarımsal destekleme politikalarıyla yaygınlaştırılması planlanıyor.

Buna ilişkin çalışmaya göre de, lisanslı depolara teslim edilecek ürünlere daha fazla prim verilecek. Depolama ücretinin bir kısmını ya da tamamını devlet sübvanse edecek.

Aynı şekilde depoya ürün veren çiftçiye ucuz kredi imkanı sağlanacak.

LİSANSLI DEPOCULUK

Hükümetin vergisel ve tarımsal teşviklerle yaygınlaştırmayı amaçladığı lisanslı depoculuk sistemi 2005 yılında çıkarılan 5300 sayılı Kanunla uygulamaya konulmuştu.

Söz konusu kanunda sistemin amacı, ''tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek'' şeklinde ifade edilmişti.

İlk lisanslı depoculuk şirketi de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulmuştu. Ancak sistem çeşitli nedenlerle tam anlamıyla işlerlik kazanamamıştı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*