LYS başvuru 2013 - LYS başvuru kılavuzu - LYS başvuru formu

LYS başvuru 2013 - LYS başvuru kılavuzu - LYS başvuru formu.20071
17.04.2013 / 14:15:56

LYS başvuruları başladı. Binlerce öğrenci üniversite yolunda dev bir adım atmak için 22 Nisan'ı bekliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


LYS başvuru kılavuzunu indirmek ve sınava başvurmak için aday numaranızı öğrenerek www.osym.gov.tr adresine girin! ÖSYM, yaptığı sınavlar için soruların hazırlatılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla yeni bir yönetmelik hazırladı.

ÖSYM yaptığı sınavlar için soruların hazırlatılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla yeni bir yönetmelik hazırladı. Sorular, fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, internet bağlantısı olmayan, dış dünya ile bağlantısı kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda saklanacak. Soru hazırlama ve ön/nihai bilimsel denetim aşamalarında görevlendirilen soru yazarlarına herhangi bir dershane, etüt merkezi ve soru hazırlayan yayınevlerinde hiçbir görev almadığına ilişkin taahhütname imzalatılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) hazırladığı ‘Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, ÖSYM’nin yapacağı sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınavlara ait soruların güvenliğinin sağlanması, sınav türleri ile sınavların hazırlanmasında görev alanların uyması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

UZMANLARIN DERSHANE, ETÜT MERKEZİ VE YAYINEVİ İLE İLİŞKİSİ OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

Sınavlarda alanında ihtisaslaşmış, soru hazırlama ve denetleme tekniklerine vakıf öğretim elemanları, kamu görevlileri ve diğer kişilerden oluşan soru yazarları ve denetmenlerin görev alacak. Bu kişilerin kimlik, adres ve ihtisas alanlarına ilişkin bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturulacak. Oluşturulan soru yazarı ve bilimsel denetmen veri tabanı onaya sunulacak. Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve/veya Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığını, veri tabanı belirli dönemlerde güncellenerek soru yazma,denetleme performanslarının yeterli olmadığı tespit edilenler belirli dönemlerde havuz dışına çıkarabilecek. Yeni soru yazarları ve denetmenler aynı usulle veri tabanına dâhil edilecek. Soru yazarı ve bilimsel denetmen olarak görevlendirileceklerde; yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayınları veya tezlerinin olup olmadığı, ÖSYM’nin uyguladığı sınavlara yönelik herhangi bir dershane, etüt merkezi, yayınevi ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Soru yazarı veya bilimsel denetmen olarak ilk defa görevlendirilenlere alan uzmanları tarafından soru hazırlama ve denetleme eğitimi verilecek.

HAZIRLANAN SORULAR YAZARIN T.C. KİMLİK NUMARASI İLE ETİKETLENECEK

Soruların hazırlanmasında gizlilik esas olacak. Başkanlık gizliliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alıp,ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak. Soruların yazılması da dâhil olmak üzere, soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen gizlilik ve güvenlik kurallarına uyacak. Soruların yazılması, düzenlenmesi, bilimsel denetimlerden geçirilmesi, sınav sorularının basılması aşaması da dâhil olmak üzere tüm aşamalarda görev yapanların kimlikleri gizli tutulacak. Görevlilerin kimlikleri, ilgili mevzuatta yer alan istisnalar hariç olmak üzere hiçbir şart ve koşulda açıklanmayacak. Soru yazarları, ÖSYM için yazdıkları soruları başka hiçbir yerde kullanamayacak, paylaşamayacak, başka bir kurum veya kuruluşa satamayacak. ÖSYM’deki soru yazarlığından ve bilimsel denetleme görevinden ayrıldıktan sonra dahi aynı esaslar geçerli olacak. Soru yazarlarına ve bilimsel denetmenlere bu hususlara riayet etmelerini teminen taahhütname imzalatılacak. Soru yazarları tarafından soruların hazırlanmasında, soruların kullanılacağı sınavın niteliği, kapsamı, seviyesi, aday kitlesi ve varsa kurum ve kuruluşlarla imzalanan ilgili sınav protokolleri göz önünde bulundurulacak. Soru yazarları tarafından hazırlanan her soruya, soru yazarının T.C. kimlik numarası ile sorunun, alanı, yazara göre zorluk derecesi, seviyesi, konusu, alt konusu ve benzeri özellikleri kapsayan etiketleme işlemi yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*