Madenler yeni facialara gebe

  • Giriş : 04.12.2006 / 00:00:00

DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen'in, özel sektör madenlerinde yaptığı araştırma, yaşanan facialara rağmen madencilerin çalışma koşullarının değişmediğini ortaya koydu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Rapora göre, işçilerin yarısı, araştırmanın yapıldığı mart ayında 570 YTL olarak belirlenen "açlık sınırı"nın altında maaş alıyor. Bu nedenle işçilerden bazıları ek olarak tarımsal ve hayvansal üretimde bulunurken, bazıları da kaymakamlıktan ve çalıştıkları işletmelerden kömür yardımı sağlıyor. İşçilerin yüzde 65,2'si 381-649, yüzde 10,7'si asgari ücretin de altında, diğerleri ise 650-1000 YTL arasında ücret alıyor. SSK'ya kayıtlı işçi oranı yüzde 98,5'i bulurken, bu kişilerin yüzde 18,8'inin sigorta primleri eksik, yüzde 4,2'sinin de ara sıra yatırılıyor.

SAĞLIĞI BOZULAN İŞTEN ÇIKARILIYOR

Madenlerde çalışan işçilerin yaptıkları işten dolayı ortaya çıkabilecek muhtemel kazalar ve meslek hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi, bunlara karşı nasıl tedbir alacağının öğretilmesi gerekirken araştırma, işçilerin büyük çoğunluğunun yaptıkları iş ve kullandıkları makineler hakkında böyle bir eğitim ya da bilgilendirmeden yoksun olduklarını ortaya koydu. İşçilerden yüzde 83'ü, riskler ve güvenlik konusunda eğitim almadığını belirtiyor. Eğitim ve bilgilendirme eksikliği yanında işçilerin yarıdan fazlası, yaptıkları işe uygun koruyucu ekipman, giyim ve teçhizattan yoksun çalışıyor. İşçilerin sadece yüzde 48,2'si, bu tür ekipmanlarla çalışma olanağına sahip bulunuyor.

Dev Maden-Sen'in çalışmasına göre, işçilerin yüzde 36,5'i, iş yerinde sağlığı bozulduğu için işten çıkarılanlar olduğunu bildirirken, yüzde 44,1'i, işverenlerin meslek hastalığına yakalanan işçilerin masraflarını karşılamadığını ifade ediyor. Öte yandan, iş yerlerinin yüzde 46,4'ünde iş yeri hekimi bulunmadığı belirtilirken, işçilerin yüzde 56,4'ü, iş yerinde sağlık kontrolünden geçirilmediğini aktarıyor.

PATLAMALARDAN ÇIKAN DERS

Araştırma, madenlerde yaşanan facialarda pek çok işçinin hayatını kaybetmesine yol açan grizu padamalarından gerekli derslerin alınmadığını gösteriyor. İşçilerden yüzde 5 9,5'i, çalıştıkları yerde grizu patlamalarına karşı önlem alınmadığını belirtiyor. Ayrıca, işçilerin yüzde 22,7'si, iş yerinde toprak kaymaları ya da göçüklere karşı önlem alınmadığını, yüzde 69,7'si acil durumlarda müdahale edebilecek kurtarma ekibi olmadığını ifade ediyor. Araştırma, işçilerin riskli durumlarda çalışmayı reddetmelerinin işten atılma tehdidi, uyarı ya da yevmiye cezasını gündeme getirdiğini gösteriyor. "Riskli durumlarda çalışmayı kabul etmediğiniz oluyor mu?" sorusuna işçilerin yüzde 61,1'i, "hayır" yanıtını veriyor. İşçilerin yüzde 23'ü riskli bir durumda çalışmayı reddettiğinde "işten atılmakla tehdit edildiğini", yüzde 8,4'ü işveren ve yöneticilerle tartıştıklarını, yüzde 4,7'si uyarı ve para cezası aldıklarını söylüyor.

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI BİLİNMİYOR

Yüzde 87,4, çalıştıkları işletmelerde iş kazası yaşandığını belirtirken, yüzde 25'i kazalardan sonra tutanak tutulmadığını ya da sadece ciddi kazalarda tutanak tutulduğunu bildiriyor. Araştırma sonucunda, iş yerlerinin yüzde 47'sinde haftada bir ya da birkaç kez, yüzde 38,7'sinde ayda bir ya da birkaç kez iş kazası yaşandığına işaret ediliyor. "Acil durumlarda yer altından farklı çıkış yolları var mı?" sorusuna işçilerin yalnızca yüzde 9,1, "evet" yanıtını veriyor. Yüzde 27,4'ü farklı çıkış yolları olmadığını, yüzde 63,5'i de farklı çıkış yolları olup olmadığını bilmediğini dile getiriyor. Araştırmanın en çarpıcı tespiti ise işçilerin memnuniyetiyle ilgili olarak ortaya çıkıyor. İşçilerin yüzde 72,5'i, yaptıkları işin sağlıklarına zarar verdiğine, yüzde 85,4'ü aldığı ücretin çalıştığı işin zorluğu ve riskiyle uyumlu olmadığına inanırken, dörtte üçü çalıştıkları işten memnun olduklarını ifade ediyor. Araştırmada, işçilerin kötü koşullara rağmen yaptıkları işten memnuniyet duymalarının nedeni, "işsizlik tehdidi" olarak yorumlanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious