Magandalığın cezası artıyor

  • Giriş : 02.12.2006 / 00:00:00

Maganda kurşununa ölüme ya da yaralamaya sebep vermese bile etkili cezalar uygulanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uygulamada çıkan sorunlar ve toplumun hassasiyetleri dikkate alınarak, Yeni Türk Ceza Yasası'nda (TCK) düzenlemeler yapılacak. Havaya ateş açan magandalara ceza, üst sınırdan verilecek. Mala karşı işlenen suçlardaki etkin pişmanlık hükümlerine sınırlama getirilecek.
AKP, TCK ve CMK'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürerken, uygulamadaki bazı sıkıntıları giderme kararı aldı. TCK'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi konusunda önergeler de hazırlandı. Ancak önergelerin işleme konulmasının teknik açıdan mümkün olamadığı anlaşılınca, düzenlemelerin yasa teklifi olarak getirilmesi kararlaştırıldı. AKP'nin planladığı değişiklikler şöyle:

Üst sınırdan ceza

Ateşli silah ve bıçak kullanılarak bir suç işleyenlere, işledikleri suçun cezasının yanı sıra, ateşli silah veya bıçağı taşımak veya bulundurmak suçundan dolayı da kanunda öngörülen cezanın üst sınırı uygulanacak.

Bu çerçevede, havaya ateş açanlara, herhangi bir can ve mal kaybına neden olmasalar da ruhsatsız silah bulundurmaktan iki yıl, ruhsatsız silah taşımaktan üç yıl ceza verilebilecek.

Yasaya aykırı bir şekilde bıçak, muşta ve diğer kesici aletleri taşıyıp bulundurma yoluyla suç işleyenlere de bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarını tekrar veya ikiden fazla işleyenler, suçu meslek edinen kişiler ve örgüt mensubu olanlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacak. TCK'ya göre, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, zararın kısmen geri verme veya tazmini, mağdurun rızası aranması da gerekiyor.

Hırsızlığa yeni düzenleme

Nitelikli hırsızlık hallerinde, çok az miktarda bir malı çalanlar için uygulanan 'cezada indirim veya ceza verilmemesi' hükümleri uygulanmayacak. Ayrıca yağma suçu işleyenler için malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek ceza için öngörülen üçte birlik indirim de, nitelikli yağma halinde geçerli olmayacak.

Birden fazla suç işlemiş olanların hapis cezasının ertelenmesinin yolu kapatılacak. Uygulamada karşılaşılan sıkıntıyı gidermek için yapılacak yeni düzenlemeyle, bir veya birden fazla suç işlemiş olan kişinin sadece bir suçtan dolayı alacağı hapis cezası ertelenebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious