Mahkeme: ÇEAŞ'ın malına dokunmayın

Mahkeme: ÇEAŞ'ın malına dokunmayın.4702
  • Giriş : 16.02.2007 / 00:00:00

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ÇEAŞ'ın mallarına el konulmasına imkan sağlayan Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararlarını ÇEAŞ lehine bozdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, Maliye Bakanlığı'nın ÇEAŞ'ın kullanım ve yararlanma (irtifak) haklarının kaldırılması istemiyle açıiğı davaları kabul etmiş, kararlar davalı ÇEAŞ tarafından temyiz edilmiş, temyiz istemini görüşen
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Yerel mahkemenin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararını beklemesi ve buna göre bir hüküm kurması gerektiğine işaret edilen kararda, "Danıştay'daki dava, davacı ÇEAŞ lehine sonuçlanırsa, imtiyaz süresi 19 Ekim
2058'de biteceğinden davayı reddetmesi, aleyhine sonuçlanırsa davanın kabulüne karar verilmesi" gerektiği kaydedilmişti.

Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin bu bozma ilamlarına uymayarak direnme kararı verince, dava bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca incelendi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da direnme kararlarını oybirliğiyle ÇEAŞ lehine bozdu. Kurulun ÇEAŞ lehine verdiği bu karar, tüm yerel mahkemeleri de bağlıyor. Yani yerel mahkemelerce Danıştay'daki dava sonuçlanıncaya kadar ÇEAŞ aleyhine karar verilmesi yolu kapanmış oldu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious