Mahkemelerdeki yeminde düzenleme yapıldı

  • Giriş : 31.05.2006 / 00:00:00

Mahkemelerde ki yemin sözleri değiştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Mahkemelerde tarafların yemininde yer alan "Allahım ve namusum üzerine" yemin ederim ifadesi "Bana sorulan sualler hakkında hakikate uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerin üzerine yemin ediyorum" şeklinde değiştiriliyor.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarı'nı hazırlayan komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, düzenledikleri basın toplantısında tasarı hakkında bilgi verdi.

Çiçek, hükümet olarak hukuk alanında önemli değişiklikler yaptıklarını ve bunların yargı reformunun bir kısmını oluşturduğunu söyledi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1927 yılında kabul edildiğini vurgulayan Çiçek, kanun kabul edildiği tarihten uzun bir süre geçmesi, güncel ihtiyaçlarının farklılaşması ve kanunda çok fazla değişiklik yapılmasından dolayı eksiklerinin olduğunu ifade etti. Bakan Çiçek, kanunu ilgili kurumlara gönderdiklerini ve eleştirilerini beklediklerini vurguladı. 2.5 yıl sonunda hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili eleştiri ve önerileri 1 Eylül tarihine kadar bekleyeceklerini ifade eden Çiçek, tasarıyı 1 Ekim tarihinde Meclis'e sevk etmeyi planladıklarını kaydetti.

Bakan Çiçek, kanun tasarısının yargılanmayı hızlandıracağını işaret ederek, Türkiye'nin yargılamanın uzamasından AİHM tarafından para cezası verildiğine dikkat çekti.

Kanun tasarısını hazırlayan komisyonunu Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, hazırladıkları kanun tasarısında önceki kanunun temelini dikkate alarak hazırladıklarıne işaret etti.

DAVA AÇILIRKEN MASRAF ÖDENECEK

Davacı dava açarken davanın masraflar yüzünden geçikmesini önlemek amacıyla avans yatırmak zorunda kalacak. Dava sırasında meydana gelen masrafların alınan avanstan karşılanacak ve yetmemesi durumunda bunun tamamlanması yoluna gidilecek. Taraflardan her biri ikamesini talep ettikleri deliller için masrafı en kısa süre içerisinde yatıracak.

Mahkemeye duruşmaya gelmeyen kişilerin ve vekillerinin ses ve görüntülerinin nakledilmesi yolu ile bulundukları yerden duruşmaya katılabilmeleri sağlanacak. Tarafların rızasıyla, mahkeme, bir tanığın, bilirkişini veya bir tarafın dinlenmesi sırasında başka yerde bulunmasına izin verebilecek. Bu uygulama Ulasal Yargı Ağı olan bütün yerlerde uygulanacak.

Davaya tam hazırlıklı bir şekilde başlanması için "ön inceleme" uygulaması başlayacak. Tarafların çoğu zaman delillerini tam olarak göstermeden ve dilekçelerine eklemeden, mahkeme de delilleri tam olarak tahkikata başlamayacak. Mahkemelerin bir belge için uzun süre beklenmesi bu yolla önlenmesi planlanıyor. Bu yolla yargılanmanın başında karar verilmesi gereken usule ilişkin dava şartları ve itirazların dava sonunda verilmesi önlenmele yoluna gidiliyor. Ön inceleme aşamasında tarafların olayla ilgili olarak sulh olmaları kolaylaşacak. Ön inceleme aşamasından tarafların doğrudan arabulucu yardımıyla uyuşmazlıklarının çözümü yoluna gidilecek.

MAHKEMEDEKİ YEMİN DEĞİŞİYOR

Mahkemelerde tarafların yemininde yer alan "Allahım ve namusum üzerine" yemin ederim ifadesini yerini "Bana sorulan sualler hakkında hakikate uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlein üzerine yemin ediyorum" ifadesi alacak. Yapılan değişiklikle "Allahım ve namusum üzerine üzerine" yemin edermisin?" sorusuna "Allahım ve namusum üzerine yemin ederim" demesi gerekiyordu.

BİLİRKİŞİNİN HATASI İÇİN DEVLETE DAVA AÇILABİLECEK

Bilirkişinin kasten veya ağır kusur nedeniyle düzenlediği gerçeğe ayrıkı raporun esas alınması nedeniyle zarar gören kişiler devlete karşı sorumluluk davası açabilecekleri.

Soybağının tesbitiyle ilgili tasarıda yeni yükümler getiriliyor. Kamu düzenini ilgilendiren soybağının tesbiti ile ilgili davalarda kişinin kanını kan verme ve vücudundan sıvı ve doku alınmasına izin vermek zorunda kalacak. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması halinde hakimin incelemeyi zor kullanarak yerine getirilecek.

Tasarıda hakimin sorumluluğu devletin sorumluluğu kabul edildi. Hakimden kaynaklanacak sorunlar için vatandaş devlete dava açabilecek.

TAHKİM ULUSLARARASI ANLAŞMALARA GÖRE DÜZENLENDİ.

Milli tahkime ilişkin uygulamaların dünya genelindeki tahkim uygulamasına göre düzenlendi. Birleşmiş Milletler Ticaret Komisyonu tarafından düzenlenen model kanuna göre düzenleme yapıldı. Tahkim hakkındaki hükümler Milletlerarası Tahkim Kanunu'ndaki hükümleriyle uyumlu haline getirildi.

Basının mahkeme salonundan görüntü alması Mahkeme Başkanının iznine tabii olacak. Mahkeme başkanı davanın başında veya sonunda görüntü alınmasına izin verebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious