Mali tatil başlıyor

Mali tatil başlıyor.5692
  • Giriş : 30.06.2007 / 11:07:00

Mali tatil, 3 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz'da sona erecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Maliye Bakanlığı'nın, Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğe göre, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacak.
Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacak.
Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacak.

MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER
Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyyannamelerin verilme süreleri, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, tarh edilen vergilere veya kesil cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin sürelerin son günü mali tatile rastlıyorsa, söz konusu süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacak.
Buna göre, beyana dayalı tarhiyatta beyannamelerinin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz olacak.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemeyecek. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacak.
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai bitimine kadar uzamış sayılacak.
Buna göre, beyannamelerin verilme süresi 2007 yılı için 27 Temmuz'a, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzamış sayılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious