Mali tatil geliyor

  • Giriş : 15.03.2007 / 00:00:00

Vergi denetim elemanları, muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, her yıl 1-20 temmuz arasında tatil yapmalarını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kanuna göre, her yıl temmuz ayının 1'i ile 20'si arasında mali tatil olacak, ancak haziran ayının son gününün tatile denk gelmesi halinde mali tatil, temmuz ayının ilk iş günü başlayacak.

Mali tatil süresince, kanuni sürelerinde verilmesi gereken beyanname, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi ceza ve gecikme zamları, vergi ve cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanma amacıyla yapılacak başvuru ve bilgi verilmesine ilişkin süreler, tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılacak.

Ayrıca belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt ve bildirim süreleri ile vergi işlemlerine ilişkin dava açma süreleri, mali tatil süresince işlemeyecek.

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç, mükelleflerden, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilmeyecek, mükelleflerin işyerlerinde inceleme yapılamayacak.

Tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri, mükelleflere vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili işlemlerde mali tatil uygulanmayacak.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saatine kadar uzamış sayılacak.

Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan beyan, bildirim ve ödemelerin süresi, mali tatilin bitiminden 7 gün sonraya uzatılabilecek.

Maliye Bakanı, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile mali tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu gereğince işverenler tarafından yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, tatil süresince ertelenecek.

''DÜNYADA BİR İLK''
Kanun teklifi üzerinde konuşan CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, kanunla mükelleflerin 20 gün süreyle defter ve kayıtlarının incelenmeyeceğini belirterek, ''Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Türkiye'de bir ilk olacak. Mali tatili birçok ülkede anlattık. Kısa bir süre içinde inanıyorum ki pek çok ülke de bu uygulamaya geçecek'' diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Abdullah Cantimur da verilmesi gereken birçok beyanname nedeniyle muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin huzur içinde tatil yapamadığını söyledi. Cantimur, bu kanunla, meslek mensuplarının kısa bir süre de olsa nefes alacaklarını kaydetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious