Maliye Bakanı'nı korumaları zor kurtardı

Maliye Bakanı'nı korumaları zor kurtardı.8711
  • Giriş : 23.06.2009 / 15:56:00

Bakan Şimşek'in etrafını saran belediye başkanları yeni yatırımlar için para istediler...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2008 yılı sonu itibariyle, milli gelirin yaklaşık yüzde 5'ini kullanmakta olan yerel idarelerin, üçüncü kişilere, hazineye veya yurt dışında olan borçlarının milli gelirin yüzde 4,67'sine ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde Belek'te düzenlenen Belediye Başkanları Eğitim Semineri'nde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözlerine, ''Bir çok belediyemizin, özellikle de küçük belde belediyelerimizin mali sıkıntıları olduğunu biliyorum'' diye başladı. Bu sıkıntının en önemli nedenlerinin, küresel kriz nedeniyle ekonomik faaliyet düzeyinde yavaşlama ve adrese dayalı nüfus sistemine geçilmesinin bazı belediyelerde yarattığı dramatik değişiklikler olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin öncülüğünde son dönemde kamu mali yönetimi alanında önemli reformlar gerçekleştirildiğini belirterek, bunların kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanımı, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

BÜTÇEDEKİ DARALMA

Mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranlarının artırılmasından ziyade pay havuzunun artırılmasının hedeflendiği reformlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

''Diyeceksiniz ki bu bize yansımadı. Doğrudur bu sene yansıyamadı. Bu reformla sizin için öngördüğümüz imkanlar ciddi biçimde artırılacaktı fakat bizim genel bütçe gelirlerimizde çok ciddi daralma yaşandı. Mayıs ayı itibariyle merkezi hükümetin bütçe gelirlerinde, geçen seneye göre 9,5 nominal daralma söz konusudur. Bu dönemsel bir olaydır. Küresel krizle yakından ilişkilidir. Eninde sonunda normal döneme geçiş yaşanacaktır, yasal düzenlemede öngörülen ekstra imkanlar size yansıyacaktır.''

İKİNCİ REFORM PAKETİ

Önümüzdeki dönemde mahalli idarelerin öz gelirlerini artırmaya yönelik ikinci bir reform paketinin gündeme geleceğini ifade eden Bakan Şimşek, ''Mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılmasıyla mali durumları iyileştirilecektir. Bunun sonucunda mahalli idarelerin merkezi yönetime olan gecikmiş borçlarını ödemeleri ve bundan sonra da bu tür gecikmelerle mali disiplini bozan uygulamaların ortaya çıkması engellenecektir'' diye konuştu.

Yeni kamu mali yönetiminin, devletin kamu hizmeti üretimi faaliyetinde bulunan yetkili mercilere ve kamuoyuna hesap vermesi ilkesi üzerine kurulu olduğunu kaydeden Şimşek, ''Halktan alınan vergilerle hizmet üreten kamu idarelerinin halkın parasının hesabını vermesi ancak devlet hesaplarında saydamlığın sağlanması ile mümkün olabilmektedir'' dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı'nın 2006 yılından itibaren yerel idarelerin mali verilerini derlemeye başladığını da hatırlatarak, konuyla ilgili çıkarılan kanun çerçevesinde, verilerini aylık göndermeyen yerel idare mali hizmet birim yöneticilerine 2008 Ocak-Eylül veri giriş dönemi için 157, Ocak-Aralık dönemi için ise 70 ceza uygulaması yapıldığını söyledi. Şimşek, yerel idare verilerinin tam ve zamanında derlenmesi için ceza işleminin devam edeceğini vurguladı.

BÜTÇE AÇIKLARI

Maliye Bakanı Şimşek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ilgili 19'uncu maddesi uyarınca, belediyelerin denk bütçe yapması esasken, yerel idarelerin bütçe açıklarıyla sonuçlanan bütçeler yaptığını belirtti. Yerel idarelerin, 2006-2008 yılları arasında, sırasıyla 1 milyar 283 milyon lira, 3 milyar 309 milyon lira ve 7 milyar 99 milyon lira bütçe açığı ortaya çıktığını kaydeden Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu bütçe açıkları nedeniyle 2006 yılında 30 milyar 672 milyon lira olan yerel idare borçları, 2008 yılı sonu itibariyle 44 milyar 362 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu durum, kısa vadede gelirlerini artırma imkanı bulunmayan yerel idarelerin, gerekli tedbirleri almadıkları takdirde ciddi sıkıntılarla karşılaşmasına neden olabilecektir. Mali durumdaki bu sorunun üstesinden gelmek de ancak harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve öz gelirlerinin artırılmasıyla mümkün olabilecektir. 2008 yılı sonu itibariyle milli gelirin yaklaşık yüzde 5'ini kullanmakta olan yerel idarelerin, üçüncü kişilere, hazineye veya yurt dışında olan borçları milli gelirin yüzde 4,67'sine ulaşmıştır. Merkezi yönetimin tamamının milli gelirin yüzde 24'ünü kullandığı düşünüldüğünde, yerel idarenin kullandığı kaynağın büyüklüğü daha da iyi anlaşılacaktır.''

Maliye Bakanı Şimşek, yerel idarelerin artan oranlarda bütçe açığı vermesi karşısında, önemli bütçe açığı veren belediyelerden başlamak üzere, İçişleri Bakanlığı'yla işbirliği içinde, Maliye Bakanlığı'nın denetim elemanlarıyla belediyelerin teftişe tabi tutulacağını kaydetti. Bakanlık olarak bu yöntemi uygulamakta memnun olmasalar da uygulamaktan çekinmeyeceklerini kaydeden Şimşek, ''Borcunuz, bütçenizin yüzde 100'ünü aşarsa o çok kritik eşiktir. Bu durumda kenarda durmamız, ilgili mahalli birimin de aleyhine olacaktır'' dedi.

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Şimşek, belediyelerin mali sıkıntılarını gidermek amacıyla 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının takas ve mahsuba tabi tutularak azaltıldığını, bu kapsamda belediyelerin vergi borçlarının yapılandırıldığını ifade etti. Maliye Bakanı Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

''Belediyelerin daha iyi hizmet sunmasını temin etmek üzere, özellikle belediyelerin yatırımlarının yoğunlaştığı yaz aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paylardan yapılan kesintiler zaman zaman azaltılmış veya sıfıra indirilmiştir. Bu çerçevede bu yıl Mayıs-Ağustos ayları arasında aktarılacak paylardan kesinti yapılmayacağı 26 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.''

''BELEDİYELER VERGİ BORÇLARINI ÖDEMEDE İSTEKSİZ''

Hükümetin belediyelere, genel bütçe vergi gelirlerinden mümkün olduğunca yüksek oranda pay aktarmaya çalıştığına dikkati çeken Şimşek, ''Belediyelerimizin bir kısmının vergi borçlarını ödemede isteksiz davrandıklarını görmekteyiz'' dedi.

Belediyeler tarafından vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi halinde, diğer mükellefler ile aralarında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, icra yoluyla tahsilat işlemlerine başlanılmasının yasal zorunluluk olduğuna işaret eden Bakan Şimşek, ''Kamu kurumları arasında icra işlemlerini yapmayı arzu etmediğimizi de dikkate alarak, belediyelerimizin vergi borçlarını ödeme konusunda örnek teşkil edecek şekilde istekli davranmaları beklenmektedir'' diye konuştu.

Belediyelerin öz gelirleri olan vergi gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasının da zorunlu olduğunu belirten Şimşek, bu hafta içinde TBMM'de görüşülecek torba yasa tasarısında, emlak vergisi takdir komisyonunu daha esnek yapıya kavuşturmak için yeni bir düzenleme gerçekleştireceklerini söyledi.

HAZİNE TAŞINMAZLARI

Hazineye ait taşınmazların etkin ve verimli kullanılmasını isteyen Şimşek, belediyelerin çoğu zaman alışkanlık, bazen de zorunluluk gereği Hazine taşınmazlarını genellikle kamu hizmet alanlarına ayırdıklarını kaydetti. Bu alışkanlığın belediyeleri önemli bir kaynaktan mahrum bıraktığını ifade eden Şimşek, hazine taşınmazlarının satış gelirlerinden geçen yıl 124 milyon liranın belediyelere aktarıldığına dikkati çekti.

İmar Kanunu çerçevesinde yaşanılabilir bir çevre için park, yeşil alan ve terminal gibi kamu hizmetlerinde kullanmak amacıyla son üç yılda 280 milyon lira değerinde 3 milyon 360 bin metre kare yüzölçümlü taşınmazın da bedelsiz olarak belediyelere devredildiğini anlatan Şimşek, hizmette sürekliliğin sağlanması için bu işlemlerin önemli olduğunu kaydetti.

TAŞINMAZLARA SAHİP ÇIKILMASINI İSTEDİ

Arazi ve arsa düzenlemelerinde defterdarlık ve mal müdürlükleriyle işbirliği sağlanmasını da isteyen Şimşek, şöyle konuştu:

''İmar planlarının hazırlanması ve 18'inci madde (arazi ve arsa düzenlemesi) uygulaması sonucunda Hazine menfaatinin gözetilmemesi, Hazine taşınmazlarının yerinde korunmaması, hisseli hale getirilmesi çok sık karşılaşılan durumdur. Bu nedenle konu yargıya intikal etmekte dolayısıyla planlama sahasında taşınmazı bulunan vatandaşlar mağdur edilmekte, iki kamu kurumu davalı duruma düşmekte ve yargı üzerinde gereksiz iş yükü oluşturulmaktadır.

Sizlerden belediyeniz sınırları içinde bulunan Hazine taşınmazlarından işgalen kullanılanların tahliyesi ile bu konuda koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması hususunda azami özen göstermenizi bekliyorum.

Bu taşınmazlar tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı olmakla birlikte toplumun malıdır ve bu nedenledir ki bir santimetresinin bile değeri hepimizin için çok büyüktür.''

Konuşmasının ardından belediye başkanları Bakan Şimşek'in etrafını sararak, çeşitli taleplerini ilettiler. Bakan Şimşek, belediye başkanlarının ilgisi nedeniyle toplantı salonundan çıkmakta güçlük çekti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*