Maliye vergi yüzsüzlerini teşhir edecek

Maliye vergi yüzsüzlerini teşhir edecek.43861
  • Giriş : 24.06.2009 / 14:20:00

150 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükellefleri vergi dairelerinde ve internette ilan edecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Borçluların listesi 1 Eylül 2009'dan itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB)internet sitesinde yayımlanacak.

Liste hazırlanırken, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2009'a kadar ödenmeyen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2008-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Başbakanlığa gönderildi.

GİB'in internet sayfasında yer alan taslakta, ilgili kanun uyarınca mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanlarının, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceği anımsatıldı.

Taslağa göre, bu çerçevede, 2009 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, ilan koymaya mahsus yerlerde asılmak suretiyle 15 Temmuz-15 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılacak.

Bu açıklamalar 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.

Açıklama kapsamında, her bir vergi dairesine 150 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler yer alacak.

Açıklamada, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2008-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

KAPSAM DIŞI BIRAKILANLAR

Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan vergi ve cezalar ile Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup başvuruları kabul edilen belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin, vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçları liste kapsamına alınmayacak.

KOBİ'lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre taksitlendirilen ve ödeme süresi henüz sona ermemiş alacaklar ile bazı yasal düzenlemelerle taksitlendirilen alacaklar da kapsam dışında bırakıldı.

Taslakta, ayrıca 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre taksitlendirilen alacakların, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ve 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan taksitlerinin ilan kapsamına alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*