Maliye'den KDV uygulamasına açıklama

Maliye'den KDV uygulamasına açıklama.8105
  • Giriş : 04.01.2008 / 14:18:00

Maliye Bakanlığı, KDV kanunu uygulamasında yaşananlardan yola çıkarak yeni düzenlemelere gitti, bazı konulara açıklık getirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Öncelikle fason olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Uygulamasının, tebliğle yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.

Buna göre; 51, ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde kapsamı ile uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulanacak.
Tevkifat uygulaması, bu Tebliğin yayımını izleyen günden itibaren düzenlenecek faturalara konu işlemler için geçerli olacak.
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları, münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edilecek. İade talebi, vergi incele raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacak.
Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı (mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edilecektir. KDV alacağının indirimli oran uygulamasından doğan kısmı; inceleme raporu yılı içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, yıl geçtikten sonra intikal ederse nakden ve/veya mahsuben iade edilecek.
Bu kapsamda yapılacak iadelerde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki genel tebliğlerde yer verilen ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious