Mart ayında işsizlik oranı %10,7 olarak açıklandı

Mart ayında işsizlik oranı %10,7 olarak açıklandı.13418
  • Giriş : 16.06.2008 / 12:40:00
  • Güncelleme : 16.06.2008 / 12:45:03

Türkiye'de Mart 2008 dönemi itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10.7 olarak hesaplandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İşsiz sayısı, Mart 2008 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 2 milyon 496 bin kişi olarak belirlendi.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise 2007 yılının aynı dönemine kıyasla 134 bin kişi artarak 20 milyon 752 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü Anketi'nin "Şubat-Mart-Nisan 2008" dönemini kapsayan "Mart 2008" sonuçlarını açıkladı.

İşgücü anketine göre, mart döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre 768 bin kişi artarak 69 milyon 435 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 746 bin kişi artarak 49 milyon 752 bin kişiye çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 198 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 332 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 24.6'sı tarım, yüzde 20.7'si sanayi, yüzde 5.3'ü inşaat, yüzde 49.4'ü ise hizmetler sektöründe bulunuyor.

İşsizlik oranı kentte arttı kırsalda azaldı

Türkiye genelinde işsiz sayısı, mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 2 milyon 496 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı ise 2007'nin aynı dönemine göre 0.3 puan arttı ve yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 12.7, kırsal yerlerde ise 0.2 puan azalışla yüzde 7.6 oldu.

Mart 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 19.5 olarak hesaplandı. Bu oran 2007 yılının aynı döneminde de yüzde 19.5 idi.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 13.4 oldu.

Bu dönemdeki işsizlerin 73.6'sı erkek nüfustan oluşurken, işsizlerin yüzde 59.8'i lise altı eğitimli durumda bulunuyor. Bunların yüzde 25.7'si bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, işsizlerin yüzde 85.5'i daha önce bir işte çalışmış durumda.

Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 73.9'u erkek nüfustan oluşurken, bunların yüzde 60'ı lise altı eğitimli durumda. İstihdam edilenlerin yüzde 59.8'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27.6'sı kendi hesabına ve işveren, yüzde 12.6'sı ücretsiz aile işçisi konumunda.

TÜİK'e göre, kayıtdışı istihdam edilenlerin oranı, Mart 2008 döneminde, 2007 yılının aynı dönemine göre 2.8 puanlık azalışla yüzde 43.4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2007'nin aynı dönemine göre tarım sektöründeki kayıtdışılık yüzde 87.3'den yüzde 87.1'e, tarım dışı sektörde de yüzde 31.9'dan yüzde 29.1'e geriledi.

İşgücüne katılım geriledi

Mart 2008 döneminde işgücüne katılım oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık azalma ile yüzde 46.7 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 0.4 puan azalarak yüzde 69.9, kadınlarda ise değişmeyerek yüzde 24.1 olarak ölçüldü.

Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık azalmayla yüzde 44.8, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık azalışla yüzde 50.3 oldu.

Toplam işgücünün yüzde 17.2'sini 15-24 yaş grubundakiler oluştururken, lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 45, yüksek öğretim mezunlarında bu oran yüzde 78.4 olarak hesaplandı.

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 69.4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 20.1 oldu. Yükseköğretim mezunlarında, erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 83.6, kadınlarda yüzde 70.6 olarak ölçüldü.

Mart 2008 döneminde işgücü dışında olanların yüzde 40.7'si daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olanların (10 milyon 787 bin kişi) yüzde 28.8'i emeklilik, yüzde 12.6'sı mevsim gereği, yüzde 16.4'ü sağlık nedeniyle, yüzde 9.7'si evlilik, yüzde 5.6'sı işten çıkartılma / işyerinin kapanması, yüzde 5.1'ı işinden memnun olmama ve yüzde 21.8'i diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.

İşgücü hareketleri

Mart 2008 döneminde 1 milyon 116 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirirken, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 5.4 oldu.

İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 34.6'sı 25-34 yaş grubunda. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 23.7'si sanayi, yüzde 42.3'ü hizmetler, yüzde 20.8'i inşaat sektöründe, yüzde 13.2'si ise tarım sektöründe. Mevcut işsizlerin yüzde 9.7'si (243 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious