MASAK uyardı!

MASAK uyardı!.8105
  • Giriş : 26.09.2008 / 13:35:00

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), bankalar ve ilgili diğer kuruluşlara, 1 Ekim 2008 tarihinden 1 Aralık'a kadar geçecek süre içinde uyum görevlilerini atamaları uyarısında bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MASAK'tan yapılan açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik uyarınca, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile PTT'nin, 1 Ekim-1 Aralık 2008 tarihleri arasında uyum görevlisi atamak zorunda oldukları ifade edildi.

Uyum görevlilerinin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi bakımından çok önemli fonksiyonlar icra edeceği kaydedilen açıklamada, yükümlülerin bu konuda özenli ve seçici davranmaları için daha geniş bir süreye ihtiyaç duyduklarının anlaşıldığı, bu çerçevede de atama sürecinin 17 Ekim'den 1 Aralık'a uzatıldığı bildirildi.

Uyum görevlisinin, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde atanacağına da işaret edilen açıklamada, daha sonra şöyle denildi:

''Bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün atayacakları uyum görevlilerinin uhdesinde, satış, pazarlama ve iç denetimle ilgili olmamak şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilecektir. Sermaye piyasası aracı kurumlarının atayacakları uyum görevlisinin uhdesinde ise satış ve pazarlamayla ilgili olmamak şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilir.

Atanan uyum görevlisi, yönetmeliğin 19'uncu maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerine başlayacak ve yönetim kurulunun gözetim ve denetiminde uyum programının yükümlü nezdinde oluşturulması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, uyum programlarını en geç 1 Mart 2009 tarihine kadar oluşturacaklar ve uyum programı kapsamında belirlenen kurum politikalarına ilişkin belgeleri de aynı tarihe kadar MASAK'a göndereceklerdir.''

Açıklamada, uyum görevlisinin atama işlemi gerçekleştirilinceye kadar, şüpheli işlem bildirimlerinin mevcut düzenlemeler uyarınca bildirilmeye devam edileceği de vurgulandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*