Matematiğe kafamız çalışmıyor!

  • Giriş : 13.01.2007 / 00:00:00

Türkiye ile OECD ülkeleri arasında yapılan karşılaştırmada, Türkiye'nin matematik performansında sadece Meksika'yı geçerek sondan ikinci olduğu ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına göre, OECD ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin matematik performansına göre en başarılı ülkelerin Finlandiya, Kore, Hollanda ve Japonya olduğuna dikkat çekti.

Bu ülkelerde temel seviyede matematik yeterliliğine sahip olmayanların oranının yüzde 10’dan az iken, Meksika, Türkiye,Yunanistan, İtalya ve Portekiz’de yüzde 25’in üzerinde olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle dedi:

"OECD ülkelerinin skor ortalamasının 500 olduğu düşünüldüğünde; Kore’de öğrencilerin matematik performansı 542, Finlandiya’da 544, Hollanda’da ise 538’dir. Türkiye Meksika’dan sonra matematik performansında en başarısız ikinci ülke’dir. Türkiye’de öğrencilerin matematik performansı 423’tür."

Özcan, öğrenci başına harcama oranının OECD ülkelerinde Türkiye'den 6 kat fazla olduğunu, Türkiye'de bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 10.4'ken OECD ülkelerinde ortalamanın yüzde 13.3 olduğunu kaydetti.

OECD ülkelerinde öğretmen maaşının Türkiye'dekinden ortalama 4 kat yüksek olduğunu da vurgulayan Özcan, şöyle konuştu: "Türkiye eğitim alanında fazla mesafe katedilebilmiş değildir. OECD ülkelerinin hala çok gerisinde kalan ülkemiz, son sıraları hiç kimseye kaptırmaya niyetli değildir. Eğitim sisteminin iflasının vesikası olan bu tablo’nun muhatapları en kısa zamanda eğitimde acil durum planını devreye sokmalıdır. Aksi takdirde S.O.S. veren Türk Milli Eğitim sistemi kısa zamanda çökecektir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious