Mayınlı araziler konusu bu hafta TBMM'de

Mayınlı araziler konusu bu hafta TBMM'de.30064
  • Giriş : 03.05.2009 / 19:15:00
  • Güncelleme : 03.05.2009 / 18:35:15

Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı bölgenin tarım alanı olarak düzenlenmesini öngören kanun tasarısı ele alınacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırı boyunca yapılacak mayın temizleme faaliyetleri ile ihale işlemlerine ilişkin kanun tasarısı, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.

Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek, toprakların tarıma açılmasını öngören kanun tasarısı, iki ülke kara sınırında bulunan anti personel-anti tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesini, imha edilmesini, böylece elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasını düzenliyor.

Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak.

Ayrıca söz konusu alanda bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek.

Mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların 1 yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

-ADALET BAKANININ İZNİ KALDIRILIYOR-

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, rüşvet suçu; Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışında işlemesi halinde Türk kanunlarının uygulanacağı suçlar arasından çıkarıldı. Böylece bir Türk vatandaşı, yurt dışında rüşvet verirse, Türkiye'de bulunması halinde, kovuşturma için Adalet Bakanının iznine gerek kalmayacak.

Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer mal varlığı değerini, bu suçun işlenmesine katılmayan ancak satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak da görev yapacak. Kurul, ''AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak görev yapmak; bu kapsamda inceleme, soruşturma, işbirliği ve gereken diğer bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak''la görevli olacak.

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle de Türk uluslararası gemi sicili ile milli gemi siciline tescilli olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenlerine, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirme zorunluluğu getiriliyor.

Genel Kurul, 5 Mayıs Salı günü 15.00-20.00, 6 Mayıs Çarşamba ve 7 Mayıs Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-MARKALARIN KORUNMASI KANUNU TASARISI-

TBMM AB Uyum Komisyonu, 5 Mayıs Salı günü, markaların korunması amacıyla hazırlanan Markalar Kanunu Tasarısını görüşecek.

Tasarı, 1995 tarihli Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırarak, marka konusunda Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun ve daha iyi işleyebilecek bir sistemi, başta Marka Kanunu Antlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmalara uyumu gözeterek kanunla düzenlemeyi amaçlıyor.

Tasarıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, marka tescil başvurusunun bölünmesi prosedürü, başvuru veya tescil işlemleri sırasında talep edilecek belgelerin asgariye indirilmesi ve ek süre prosedürü gibi yenilikler getiriliyor.

KİT Komisyonu, haftaya denetimlerine başlayacak.

Komisyonda, 6 Mayıs Çarşamba günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün, 7 Mayıs Perşembe günü ise Sümer Holding A.Ş. ile Sümer Halıcılık, El Sanatları Sanayi Ticaret A.Ş'nin hesapları görüşülecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*