MB'den temmerrüd faizleri için katsayı

MB'den temmerrüd faizleri için katsayı.14877
  • Giriş : 09.07.2009 / 11:38:00

Merkez Bankası, temerrüde düşmüş kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında kullanılacak endeks katsayılarını belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankasının ''Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Endeks Katsayıları Hakkında Tebliği'' yayımlandı.

Tebliğde, ''Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5915 sayılı Kanun ile 5464 sayılı Kanun uyarınca, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu ya da kart hamilinin anılan tarih itibariyle Bankacılık Kanunun ilgili maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içinde sınıflandırılmış bulunan kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcunun 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısıyla çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarının hesaplanacağı hüküm altına alındığı'' hatırlatıldı.

2000 Temmuz - 2009 Mayıs ayları arasında aylık endeks katsayı tablosunun yer aldığı tebliğde, 2000 yılı temmuz ayından önceki her ay için söz konusu ayı endeks katsayısının 0,0314 ilave edilerek bulunacağı belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*