Meclis, bu hafta mesai yapacak

Meclis, bu hafta mesai yapacak.15733
  • Giriş : 25.05.2009 / 11:44:00
  • Güncelleme : 25.05.2009 / 11:40:27

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefetin karşı çıktığı ve iki haftadır tartışılan Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı bölgenin temizlenmesiyle ilgili yasa tasarının görüşmelerine devam edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Alınan bilgiye göre, 26 Mayıs Salı günü Genel Kurulda iki haftadır tartışılan ve muhalefetin karşı çıktığı Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı bölgenin temizlenmesine ilişkin tasarı ele alınacak. Meclis, 6 maddeden oluşan tasarının, 2 haftada 4 maddesini görüşerek kabul etti. Tasarının görüşmelerine, yürürlük ve yürütme maddesi üzerinden devam edilecek.

Tasarı, iki ülke kara sınırında bulunan anti personel-anti tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesini, imha edilmesini, böylece elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasını düzenliyor. Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait veya Maliye Bakanlığı'nca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak.

Ayrıca söz konusu alanda bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. Mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların 1 yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

ADALET BAKANI'NIN İZNİ KALDIRILIYOR

Bu hafta Meclis'te ele alınması beklenen bir diğer düzenleme ise gündemin ön sıralarında bulunan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. Tasarıya göre, rüşvet suçu; Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışında işlemesi halinde Türk kanunlarının uygulanacağı suçlar arasından çıkarılıyor. Böylece bir Türk vatandaşı, yurt dışında rüşvet verirse, Türkiye'de bulunması halinde, kovuşturma için Adalet Bakanı'nın iznine gerek kalmayacak.

Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer mal varlığı değerini, bu suçun işlenmesine katılmayan ancak satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak da görev yapacak. Kurul, AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak görev yapmak, bu kapsamda inceleme, soruşturma, iş birliği ve gereken diğer bütün işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevli olacak.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

Tasarıların tamamlanması durumunda Türk Vatandaşlığı Kanunu tasarısının görüşmelerine başlanacak.

Tasarıya göre, doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılacak. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı evli ana ve babadan doğan çocuk, Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik içi veya dışı doğan çocuk, soy bağı kurulmasını sağlayan şartların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Türkiye'de doğan, yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olacak. Türkiye'de bulunmuş çocuk, aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılacak.

YENİDEN VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığı kaybettirilenler, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kaybedenler, Türkiye'de 3 yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecek.

Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı, başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 6 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek. Türkiye dışında geçirilen süreler, ikamet süreleri içinde değerlendirilecek.

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmayacak. Ayrıca, askerlik yapmamak vatandaşlıktan çıkartılma nedeni sayılamayacak.

TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta salı günü 15.00-23.00, çarşamba ve perşembe günü 14.00-23.00 saatleri arasında çalışması planlanıyor.

KOMİSYONLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 26 Mayıs Salı günü Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı ele alacak.

TBMM KİT Komisyonu, 27 Mayıs Çarşamba günü PTT ve ÇAY-KUR'un 2007 hesaplarını inceleyecek.

TBMM Adalet Komisyonu, 28 Mayıs Perşembe günü Askeri Hakimler Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı görüşecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*