Meclis, bu hafta veto mesaisi yapacak

  • Giriş : 25.03.2007 / 00:00:00

Meclis, bu hafta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in geri gönderdiği yasalar için mesai yapacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetimle başlayacak. CHP ve AK Parti'li milletvekilleri tarafından verilen ve kayısı üretiminde yaşanan sorunları içeren 3 araştırma önergesi, birleştirilerek görüşülecek. Önergelerin kabul edilmesi bekleniyor.
Genel Kurulda, daha sonra Cumhurbaşkanı Sezer'in bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderdiği ve yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasına da imkan veren Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasayı ele alınacak.
Komisyonda, Sezer'in iade gerekçeleri doğrultusunda değişikliğe uğrayan yasada, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için ''zorunlu mali sorumluluk sigortası'' oluşturulması, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılması, yabancı doktorların da Türkiye'de çalışmasına
imkan tanınmasıyla anestezi uzmanı bulunmadığı hallerde anestezi teknisyenlerin ameliyatlara girmesini öngören maddeler, metinden çıkarıldı.
Yasa, Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu niteliğinde ''Tıpta uzmanlık Kurulu'' oluşturulmasını öngörürken, aile hekimliğiyle ilgili yeni düzenleme de getiriyor. Buna göre, zorunlu hizmete tabi doktorlar, bulundukları illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilecek veya ihtiyaç halinde aile hekimliği için görevlendirilebilecek. Ayrıca, aile hekimliğinde geçen süreler, zorunlu hizmetten sayılacak.

-TÜRK PETROL KANUNU-

Bu yasanın ardından, Sezer'in geri gönderdiği Türk Petrol Kanunu ele alınacak. Komisyonda, Sezer'in iade gerekçeleri doğrultusunda, petrolün çıktığı illere yüzde 50 devlet payı aktarılmasını öngören hükmü değiştirilen yasaya göre, araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alınmadan; arama, üretim ile yurtiçinde üretilen petrolün satılması gibi konularda hiç bir petrol işlemi yapılamayacak. Petrol işlemi sona eren petrol hakkı sahibi, bu işlem için kullandığı araziyi 3 ay içinde ıslah edecek ve araziye verdiği zararları karşılayacak.
Sermaye şirketi veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde olan tüzel kişilere, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnameleri verilecek. Bu izinlerin verilmesi ruhsatname sahibine, girilmesi veya bulunulması yasak yerlere girme veya o yerde bulunma hakkı vermeyecek.
Araştırma izni ve ruhsatnamelerin alınmasından önce, petrol işlemleri sırasında doğabilecek zararları karşılamak üzere teminat alınacak. Petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda, petrol hakkı sahibi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü ve diğer petrol hakkı sahiplerini derhal haberdar edecek.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek. Genel Müdürlük, yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dahilinde, rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içinde yapmalarını temin edecek.
Devlet hissesinin, üretim miktarlarına, üretimin cinsine, kara ve deniz sahalarına ve su derinliğine, gravitesine ve üretim metoduna göre kademeli ve indirimli olarak düzenlenmesini öngörüyor. Petrol üreticisinin ödeyeceği devlet hissesi nakden ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious