Meclis, yine yoğun bir haftaya giriyor

  • Giriş : 08.04.2007 / 00:00:00

Meclis, cumhurbaşkanı seçim takvimi yaklaşırken, yine yoğun bir haftaya giriyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulunun bu haftaki önemli gündemi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderdiği Enerji Verimliliği Kanunu olacak.

Komisyonda aynen benimsenen yasa, enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde ilgili kuruluşlarca etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmasını öngörüyor.

Endüstriyel işletmeler tarafından sunulan ve onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve projede belirlenen bedelleri en fazla 500 bin YTL olan uygulama projeleri, bedellerinin en fazla yüzde 20'si oranında desteklenecek.

Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen tüzel kişiler, bu projelerini, işletmelerinde 2 yıl içinde uygulayacak. Bu süreyi aşan veya projesinden farklı yapılan uygulamalar desteklenmeyecek.

-KAN VE KAN ÜRÜNLERİNE AB DÜZENLEMESİ-

Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Yasa Tasarısı, Genel Kurulda ele alınacak. Tasarı, AB mevzuatı dikkate alınarak kan konusundaki bilimsel gelişmeleri yakınan izlemek ve gerekli bilgi akışını sağlamak üzere Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Kurulunun oluşumunu, bölge kan merkezleri, kan bağışı ve transfüzyon merkezleri kurulmasını öngörüyor.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda değişiklik yapan yasa tasarısı da görüşülecek. Tasarı, çalışma izin başvuru sürecini kısaltarak izinlerin mahallinde verilmesini, ulusal ve uluslararası projelerde çalışacak yabancıların çalışma izninden muaf tutuyor. Ayrıca yabancıların eş veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının kendisiyle birlikte en az 5 yıl ikamet etme koşulu da aranmayacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı ile erkek hemşirelerin hastanelerde işe alınmasını düzenleyen Hemşirelik Kanununda değişiklik öngören yasa teklifinin de görüşülmesi bekleniyor.

Genel Kurul, bu hafta saat 10 Nisan Salı günü 15.00-20.00, 11 Nisan Çarşamba 14.00-20.00 ve 12 Nisan Perşembe günü ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-KOMİSYONLAR-

Meclisteki ihtisas komisyonları, gündemlerindeki tasarı ve teklifleri görüşmek üzere toplanacak.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının görüşmelerine, 10 Nisan Salı günü, 1228. maddeden itibaren Adalet Komisyonunda devam edilecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 10 Nisan Salı günü, Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısını ele alacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 11 Nisan Çarşamba günkü toplantısında, Yunus Emre Vakfı Kanunu Tasarısını görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 10 Nisan Salı günü, Tütün ve Alkol Piyasası Kanun Tasarısını ele alacak.

KİT Komisyonu, denetim çalışmalarını sürdürecek. Komisyon, 10 Nisan Salı günü TİKA, MTA ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin, 11 Nisan Çarşamba günü TCDD ve GAP İdaresi Başkanlığının, 12 Nisan Perşembe ise Atatürk Orman Çiftliği ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı hesaplarını inceleyecek.

İçişleri Komisyonu, Kasım ayının 3. pazar gününün ''Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü'' ilan edilmesine ilişkin yasa teklifini, 11 Nisan Çarşamba günü görüşecek.

-KOMİSYON, ÇELİK'İ DİNLEYECEK-

Meclisteki araştırma komisyonları da haftayı yoğun bir gündemle geçirecek.

Türkçedeki Bozulma ve Yozlaşmayı Araştırma Komisyonu; yarın Yurtsan Atakan ve Mehmet Doğan, 10 Nisan Salı günü ATO Başkanı Sinan Aygün, 11 Nisan Çarşamba günü RTÜK Başkanı Zahid Akman ve TRT Genel Müdür Vekili Ali Güney, 12 Nisan Perşembe günü ise Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Prof. Dr. Kadir Cangızbay'ı dinleyecek.

Küresel Isınmayı Araştırma Komisyonu, 11 Nisan Çarşamba günü TOBB temsilcisi ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nu, 12 Nisan Perşembe günü ise DPT uzmanlarını dinleyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious