Meclis, yoğun bir haftaya giriyor

Meclis, yoğun bir haftaya giriyor.15733
  • Giriş : 01.02.2009 / 11:08:00

Meclis, yoğun geçecek bir haftaya giriyor. Bu hafta 2 bakan, milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulunda, 3 Şubat Salı günü, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker; 4 Şubat Çarşamba günü ise Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Genel Kurulda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısının görüşülmesine devam edilecek.

Maddeleri üzerindeki görüşmeleri devam eden tasarı, 11 Mart 2005 tarihinden önce usulüne uygun olarak koleksiyoncular tarafından bağlı bulundukları müzedeki envanter defterine kaydı yaptırılmış taşınmaz kültür varlıklarının değiştirilemeyeceğini ve satılamayacağını öngörüyor.

Tasarıya göre, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere tahakkuk ettirilen emlak vergisinin yüzde 10'u oranında, ''Taşınmaz ve Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payı'' tahakkuk ettirilecek. Bu, ilgili belediyece emlak vergisi ile birlikte tahsil edilecek.

TBMM Genel Kurulu, 3 Şubat Salı günü 15.00-20.00, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI-

TBMM Adalet Komisyonu, 458 madde olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısını görüşmeye devam edecek.

İki haftalık çalışmanın ardından 162 maddesi kabul edilen tasarı, yargılamanın doğru, hızlı ve etkin yürütülmesini amaçlıyor.

Tasarıya göre, mahkemeler, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına izin verebilecek. Tanık, bilirkişi veya taraflardan biri, başka bir yerden elektronik araçlarla dinlenebilecek.

-DAVA AÇILIRKEN, AVANS YATIRILACAK-

Davada gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla davacı, tebligat ücreti, keşif gideri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri karşılayacak tutarı, dava açarken ''avans'' olarak yatıracak.

Hakim, eski eşinin, nişanlısının ve evlatlığının davasına bakamayacak.

Reddi hakim talebinin, kötü niyetle yapıldığının anlaşılması halinde, talepte bulunanların her biri, 500 TL'den 5 bin TL'ye kadar disiplin para cezasına mahkum edilecek.

Kanunda belirtilen veya hakimin belirlediği süre içinde işlemi yapamayan kimse, 15 gün içinde, ''eski hale getirme'' talebinde bulunabilecek.

Bankalar, tüketiciler ile yetki sözleşmesi yapamayacak; yetkisiz bir mahkemeyi yetkili hale getiremeyecek. Yapılan sözleşmelerdeki yetki kuralı da geçersiz sayılacak. Yetki sözleşmesi, ancak tarafların üzerinde anlaşabilecekleri konularda yapılabilecek.

Terekenin paylaşılmasına ilişkin davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkili olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*