Meclis 170 kadrosunu iptal ediyor

  • Giriş : 08.12.2006 / 00:00:00

Meclis, çeşitli dallarda 170 kadrosunu iptal ederken, 23 yeni kadro ihdas edecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Öngören Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla; TBMM uzman yardımcılarına, yeterlilik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atanmaları sırasında bir defaya mahsus 1 derece verilecek. Ayrıca uzman kadrolarına atanarak halen TBMM'de yönetici olarak çalışanlar da bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan yararlanacak.

TBMM Başkanı, Meclis kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izleyecek, gözetecek ve denetleyecek.

TBMM Genel Sekreteri, genel sekreterliğin stratejik planı, bütçenin hazırlanması ve uygulanması, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik

ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanmasında, kayıp ve kötüye kullanımın önlenmesinde, TBMM Başkanına karşı sorumlu olacak.

İÇ VE DIŞ DENETİM

Yeni yasayla, daha önce TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonunca denetimi yapılan TBMM harcamalarının iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılacak.

İç denetçiler, TBMM Genel Sekreterliğinde uzman unvanıyla çalışan kişiler ile denetim elemanları arasından TBMM Başkanınca atanacak. İç denetçiler tarafından hazırlanacak denetim raporları, Genel Sekretere sunulacak.

TBMM harcamalarının dış denetimi ise her yıl Başkanlık Divanınca görevlendirilen denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapılacak.

Kadro ve görev unvanları değiştirilen ya da kaldırılan personel, en geç bir yıl içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanacak.

170 KADRO İPTAL EDELİCEK

Yasayla, 170 kadro iptal edilirken, aralarında muhabir, spiker, teknik yönetmen, sesçi, montajcı, işitme engelliler çevirmeni, makyajcının bulunduğu 23 kadro ihdas edilecek.

Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı bünyesinde Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü, Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile Tanıtım ve Tahsisler Şube Müdürlüğü kurulacak. Ayrıca, Genel Evrak ve Basın-Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının ismi İletişim Daire Başkanlığı olarak değiştirilecek ve bünyesinde Televizyon Müdürlüğü teşkilatlandırılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious