Meclis bu hafta fazla mesai yapacak

Meclis bu hafta fazla mesai yapacak.30064
  • Giriş : 11.01.2009 / 10:59:00

Meclis, bu hafta, karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasına ilişkin yasa tasarısı için mesai yapacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik


TBMM Genel Kurulunda önce, görüşmeleri yarım kalan Tapu Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısı görüşülecek.

Tasarıyla, tapuda çalıştırılan memurların unvanlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, ''Tapu sicil muhafızları veya memurları'' ibareleri, ''tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri'' olarak değiştirilecek.

İllerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden, akitli ve akitsiz işlemleri yıllık 500'ün altında olan yerlerde, işleri yapmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yakın il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü ile diğer personele belirli günlerde yetki verilecek.

Henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, Kadastro Kanunu hükümlerine göre, orman kadastro komisyonunca belirlenen yerler orman sınırı niteliği kazanacak.

Terekeye (mirasa) dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 18, taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla bağışlanmasından, rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında, kayıtlı değer üzerinden binde 9 harç alınacak.

-KARŞILIKSIZ ÇEKLERE İLİŞKİN TASARI-

Genel Kurulda daha sonra, geçen hafta komisyonda kabul edilen, karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasına ilişkin yasa tasarısı görüşülecek.

Tasarı, ödeme tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi, gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ya da bulunmayan gerçek kişiler ile kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların yasanın yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesinin ardından Merkez Bankasında tutulan kayıtların silinmesini içeriyor.

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak.

Genel Kurul, 13 ocak salı günü 15.00-20.00, 14-15 ocak çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-

Gümrük mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan, Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 15 Ocak Perşembe günü ele alınacak.

Tasarıya göre, yurt dışından Türkiye'ye getirilen veya çıkarılan mallar için özet beyan verme zorunluluğu getirilecek. Elektronik ortamda verilen beyannamelere belge eklenmesi zorunluluğu kaldırılacak. Serbest bölgelerdeki faaliyetler yasaklanabilecek. Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gümrük muafiyeti getirilecek.

Dahilde işleme rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat vergileri, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ile diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanacak. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet verenlere, idari para cezasının yüzde 15'i oranında ''muhbir ikramiyesi'' ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*