Meclis gündeminde neler var?

Meclis gündeminde neler var?.22073
  • Giriş : 25.11.2007 / 17:01:00

Meclis Genel Kurulu, bu hafta çalışmalarına 27 Kasım Salı günü, görüşmeleri yarım kalan Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Tasarısını ele alarak başlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM, bu hafta da fazla mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, bu hafta çalışmalarına 27 Kasım Salı günü, görüşmeleri yarım kalan Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Tasarısını ele alarak başlayacak.
Temel kanun olarak görüşülen tasarı, fikri mülkiyete ilişkin haklarda, koruma talep eden ülkenin hukukunun uygulanmasını öngörüyor. Evliliğin genel hükümleri, eşlerin ortak milli hukukuna tabi olacak. Tüketici sözleşmelerinde tarafların seçtikleri hukuk, bireysel iş sözleşmelerinde de mutat işyeri hukuku geçerli olacak.

Genel Kurulda aynı gün yine temel kanun olarak Tanık Koruma Kanunu Tasarısının görüşmelerine geçilecek. Tasarının bitirilememesi durumunda görüşmelere 28 Kasım Kasım Çarşamba günü de devam edilecek. Tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanmasına olanak tanıyan Tasarıya göre, koruma tedbirleri ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı 10 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı 2 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda tanıklık yapanlar yönünden uygulanacak.

İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk ve mağdurlar, mahkemede dinlenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üst soy veya alt soyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içinde olduğu kişiler, tanık koruma kapsamına alınacak.

KURUSIKI SİLAHLARA DÜZENLEME

TBMM Genel Kurulunda 28 Kasım Çarşamba ve 29 Kasım Perşembe günleri de Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlara ilişkin kanun tasarısı görüşülecek. Tasarıya göre, kurusıkılar, 1 yıldan fazla hapse mahkum olanlar, ateşli silahlarla işlenen suçlardan hüküm giyenler ile 18 yaşından küçüklere satılamayacak.

Kurusıkıların imali, ithali, bulundurulması ve taşınmasına yeni düzenlemeler getiren tasarı, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslarla, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsıyor.

TBMM Genel Kurulu bu hafta Salı günü 15.00-23.00, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

KOMİSYONLAR

Spor kamuoyunun gündeminde çeşitli tartışmalara yol açan Türkiye Futbol Federasyonu Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ise yarın TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ele alınacak. Tasarı, Türkiye Futbol Federasyonunun yapısı ve denetiminin uluslararası kurullara göre yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Komisyon, 28 Kasım Çarşamba günü de Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kuruluna ilişkin kanun teklifini ele alacak.

Adalet Komisyonu Çarşamba günü Hakim ve Savcıların atamasına ilişkin kanun teklifini, KİT Komisyonu da 29 Perşembe günü özelleştirilen Petkim'in 2005 hesaplarını görüşecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious