Meclis’in 367 raporu

  • Giriş : 08.03.2007 / 00:00:00

CHP’nin “Köşk için 367 şartı”na ilişkin iddialarına yanıt!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Başkanlığı’nın “Cumhurbaşkanlığı seçimi” başlığını taşıyan rapor şöyle:

& TOPLANTI YETER SAYISI 184’TÜR: ’Anayasa’da, başkaca bir hüküm yoksa, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir’hükmüne amirdir. Bu hükümde yer alan ’başkaca bir hüküm yoksa’ ibaresi konumuz bakımından önem taşımaktadır. Toplantı yeter sayısı ile ilgili bu hükmün dışında başka bir hüküm bulunmamaktadır. Toplantı yeter sayısı bu hükme göre 184, karar yeter sayısı ise 139’dur.

& ÖZAL-DEMİREL VE SEZER ÖRNEĞİ: Sayın Özal, Demirel ve Sezer’in seçildikleri birleşimlerin hiçbirinde Genel Kurulu yöneten başkanlar yoklama yapmamışlar, içtüzüğün 57. maddesinin kendilerine tanıdığı takdir haklarını kullanarak ’toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz’ demişlerdir. (31.10.1989 tarihli, 16.5.1993 tarihli ve 5.5.2000 tarihli birleşimler)

& SEÇİM TAKVİMİ: Cumhurbaşkanımız Sezer 5.5.2000 tarihinde seçilmiştir. Anayasa’nın 101,102 ve 103. maddeleri dikkate alındığında farklı sonuca ulaşılmaktadır. Sezer’in görev süresi 16.5.2007 tarihinde dolmaktadır. Dolayısıyla seçim sürecinin 16 Nisan 2007 Pazartesi günü başlaması ve 25 Nisan 2007 günü saat 24:00’e kadar adayların Meclis Başkanlık Divanı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Özal seçildiğinde içtüzük hükmü yoktu

Sabih Kanadoğlu, Özal’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk iki turda 3’te 2 oy çokluğu olmamasına rağmen seçimin yapıldığı yönündeki eleştirilere şu yanıtı vermişti: “Özal 1989’da seçildi. O seçim yapıldığında TBMM İçtüzüğünde cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen bir hüküm yoktu. Bunu düzenleyen hüküm 16 Mayıs 1996 günlü ve 424 sayılı içtüzük değişikliği ile eklendi. Şimdi yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde 3’te 2 nisabına uymazsanız bu içtüzük ihdası (eylemli içtüzük değişikliği) anlamına gelir ve iptal edilir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious