Meclis'in bu hafta gündemi yoğun

  • Giriş : 11.03.2007 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulunu, bu hafta da yoğun bir gündem bekliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı maddelerini iade ettiği Türk Petrol Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı ve Mali Tatil Kanunu Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor.

Meclis, 13 Mart Salı günü, görüşmeleri yarım kalan Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısını ele alacak.

Aynı gün, Türkiye'nin Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile Etiyopya, Türkiye ile Sırbistan ve Karadağ Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygun Bulunduğuna Dair kanun tasarıları, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmanın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek. Genel Kurul, Salı günü 15.00-22.00 saatleri arasında çalışacak.

Genel Kurul, 14 Mart Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı maddelerini iade ettiği Türk Petrol Kanununu ele alacak. Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanun Tasarısı da aynı gün görüşülecek. Meclis, Çarşamba günü 14.00-22.00 saatleri arasında mesai yapacak.

15 Mart Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak Genel Kurulda, İskan Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Öngören Tasarı ile Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi bekleniyor.

TÜRK PETROL KANUNU
Kanunun iade edilen 2. maddesi tanımları içerirken, 4. maddesi yasaklar ve özel hükümleri düzenliyor. Buna göre, araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alınmadan; arama, üretim ile yurtiçinde üretilen petrolün satılması gibi konularda hiç bir petrol işlemi yapılamayacak.

Petrol işlemi sona eren petrol hakkı sahibi, bu işlem için kullandığı araziyi 3 ay içinde ıslah edecek ve araziye verdiği zararları karşılayacak.

Sermaye şirketi veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde olan tüzel kişilere, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnameleri verilecek. Bu izinlerin verilmesi ruhsatname sahibine, girilmesi veya bulunulması yasak yerlere girme veya o yerde bulunma hakkı vermeyecek.

Araştırma izni ve ruhsatnamelerin alınmasından önce, petrol işlemleri sırasında doğabilecek zararları karşılamak üzere teminat alınacak.

Petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda, petrol hakkı sahibi Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü ve diğer petrol hakkı sahiplerini derhal haberdar edecek.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek. Genel Müdürlük, yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dahilinde, rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içinde yapmalarını temin edecek.

DEVLET HİSSESİ
İade edilen ''devlet hissesi'' başlıklı 19. madde ise devlet hissesinin, üretim miktarlarına, üretimin cinsine, kara ve deniz sahalarına ve su derinliğine, gravitesine ve üretim metoduna göre kademeli ve indirimli olarak düzenlenmesini öngörüyor. Petrol üreticisinin ödeyeceği devlet hissesi nakden ödenecek.

Geçici 1. madde ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ruhsatların kullanım sürelerini düzenliyor Kanunun, petrolün çıktığı illere yüzde 50 devlet payı aktarılmasını öngören hükmü, TBMM Sanayi Komisyonunda kanun metninden çıkarılmıştı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı, ihracatın aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, ceza yaptırımının imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanmasını öngörüyor. Buna göre, nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine, malın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idari para cezası verilecek.

Kaçak eşyaya el koyanlara yılda en fazla 2 bin 685 YTL olarak verilen ikramiye, 5 bin 369 YTL'ye çıkarılacak. Gümrük bölgelerinde uyarılara, silahla karşılığa yeltenilmesi ve meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde; memurlar, saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilecek. Gümrük idaresi, 1 ocak 2009'a kadar kaçak eşya depoları kuracak.

KOMİSYONLAR
TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda tartışmalara neden olan; Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı maddelerini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade ettiği Vakıflar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısını 14 Mart Çarşamba günü ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 13 Mart Salı günü, 200 bin geçici işçinin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısını görüşecek.

TRAFİK CEZALARINA AF
İçişleri Komisyonu, 14 Mart Çarşamba günü, Batman'ın Hasankeyf İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 31 Aralık 2006 tarihinden önce plakalara yazılan ancak 1 Ocak 2007 tarihinden sonra tebliğ edilen trafik cezalarının ödenmemesini öngören kanun teklifini ele alacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious