Meclis'in bu haftaki gündemi

Meclis'in bu haftaki gündemi.23477
  • Giriş : 15.06.2008 / 14:54:00

TBMM, gündemindeki tasarı ve teklifleri görüşmek üzere yine yoğun bir haftaya giriyor. TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine devam edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Genel Kurulunda, tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, yeni kurulan devlet üniversitelerine rektör atanması ile profesörlük ve doçentlik atamalarını yeniden düzenleyen, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine devam edilecek.

Tasarıya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) önceki yıldan devreden finansman fazlasının yüzde 25'i, her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu hesabına aktarılacak.

Yeni kurulan devlet üniversitelerine rektör atanmasını da düzenleyen tasarıya göre, YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından seçeceği 3 adayı Cumhurbaşkanına sunacak. Cumhurbaşkanı, bunlardan birini rektör olarak atayacak.

Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için aranan asgari koşulların yanında, YÖK'ün onayını almak suretiyle, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda 2 kez açılacak. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, kurula gerekli belge ve yayınlarla birlikte, başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvuracak.

Profesörlüğe yükseltilmeyi de düzenlenen tasarıya göre, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak şartı aranacak.

Öğretim üyelerinin 67 olan emeklilik yaşı, yeni kurulan devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla, 72'ye çıkarılacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek.

Vakıflar, herhangi bir üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, kamu tüzel kişiliğine haiz meslek yüksekokulu kurabilecek. Bu meslek yüksekokulları, YÖK'ün görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

Genel Kurulda, Ağrı Dağı Üniversitesi'nin adının, ''İbrahim Çeçen Üniversitesi'' olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısı da ele alınacak.

İstanbul'da yapılacak 5. Dünya Su Forumunun organizasyonu hakkında düzenleme yapılması öngören, 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu İle Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi de Genel Kurul da görüşülecek.

-YABANCILARA MÜLK SATIŞI-

Yabancılara mülk satışını yeniden düzenleyen ve maddelerinin oylaması tamamlanıp, tümünün oylaması kalan Tapu Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı da Genel Kurul gündeminde. Tasarının maddeleri görüşülürken, AK Parti, yabancı yatırımcıların taşınmaz edinebilmesini düzenleyen önerge vermiş, daha sonra muhalefetin itirazı üzerine önerge Adalet Komisyonuna geri çekilmişti.

Komisyon, 17 Haziran Salı günü toplanarak, yeni madde ihdas edilmesini içeren önergeyi ele alacak.

TBMM İçişleri Komisyonu, 19 Haziran Perşembe günü, İl Özel İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun gündeminde ise 3 kanun teklifi yer alıyor. AK Parti Kars Milletvekili Zeki Karabayır ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Hasan Altan'ın çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri ile AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 18 Haziran Çarşamba günü ele alacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye ile Suriye Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısını 17 Haziran Salı günü görüşecek.

Komisyon, tasarıyı, alt komisyon raporu üzerinden geçen hafta görüşmeye başlamış; gerekli ekipman desteği verilmesi durumunda, Genelkurmay Başkanlığının mayını temizleme işini 2014 yılına kadar yapıp yapmayacağını ve bu iş için tahmini bedelini sormak amacıyla Milli Savunma Bakanlığına yazı yazmıştı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Hakları Komisyonu Kanunu Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunun bu haftaki gündeminde yer alıyor. Komisyon, tasarı ve teklifi, 17 Haziran Salı günü görüşecek.

Tasarı, Anayasa Mahkemesi tarafından 3984 sayılı Kanunun iptal edilen bazı hükümlerini mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenliyor ve bu doğrultuda Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun denetiminin Sayıştay tarafından yapılması; program yapımcısı ve sunucuları hakkında, fiilin cezaya yol açması ve fiilde sorumluluklarının tespit edilmesi şartıyla program yapma ve sunma yasağı getirilmesini öngörüyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun adını İnsan Hakları Komisyonu olarak değiştiren teklif ise komisyonun görev, yetki çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenliyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da 19 Haziran Perşembe günü, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ele alacak.

TBMM KİT Komisyonu, bu hafta da denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 18 Haziran günü Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş; 19 Haziran günü ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ve Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hesaplarını inceleyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious