Meclis'in gündeminde petrol yasası var

  • Giriş : 14.01.2007 / 00:00:00

Meclis, sakin bir haftaya giriyor. Genel Kurulda 16 Ocak Salı günü, geçen hafta ''temel yasa'' olarak görüşülmeye başlanan Petrol Piyasası Kanunu Tasarısına devam edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tasarının görüşmeleri, 1. bölüm üzerinden sürecek. Tasarı; petrol arama ve üretme faaliyetlerine daha fazla katılımı sağlamak için işlemlerin maliyetini azaltıp sadeleştirirken, yatırım indirimi ile vergi istisnası, transfer kolaylıkları gibi teşviklerin yanı sıra arama ve işletme hak ve yükümlülüklerini de günün koşullarına göre düzenliyor.

Petrol arama ve üretim çalışmalarının çok az olduğu deniz alanlarındaki faaliyetlere kapsamlı teşvikler getiren tasarıyla, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri ve gelirleri, petrol endüstrisinin gereklerine göre yeniden düzenleniyor. İşletme sahalarında üretim yapılan seviyenin altı ve üstü, eğer işletmeci tarafından aranmak istenmiyorsa, belli bir süre sonra aramaya açılacak. Arama ruhsatlarından devlet hakkı alınmayacak ve işletme sahalarından alınacak devlet hakkından indirimler yapılacak. Devlet hissesi; üretim miktarlarına, üretimin cinsine, kara ve deniz sahalarına ve su derinliğine, gravitesine ve üretim metoduna göre kademeli ve indirimli olarak düzenlenecek. Bu tasarının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile gündemde bulunan uluslararası sözleşmeleri içeren tasarılar ele alınacak. Genel Kurul, bu hafta saat 20.00'ye kadar çalışacak.

TANIK KORUMA

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki tasarı ve teklifleri görüşecek. Adalet Komisyonu, 17 Ocak Çarşamba günü, Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Yasaların Yürürlükten Kaldırılması, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ile Tanık Koruma kanun tasarılarını ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, ''İstanbul Aydın Üniversitesi'', ''Acıbadem Üniversitesi'', ''İzmir Üniversitesi'' ve ''İstanbul Arel Üniversitesi'' ile İstanbul'da ''Özyeğin Üniversitesi'' adında 5 vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin iki ayrı yasa tasarısını, 17 Ocak Çarşamba günü görüşecek. Nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışına ilişkin yasa tasarısı da 17 Ocak Çarşamba günü Çevre Komisyonunda ele alınacak. Çocuk ve Gençlerdeki Şiddeti Araştırma Komisyonu da toplanarak yetkililerden bilgi alacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious