Meclis'in yetkisini kimse gölgeleyemez

Meclis'in yetkisini kimse gölgeleyemez.21878
  • Giriş : 22.01.2008 / 10:10:00

Meclis Başkanı Köksal Toptan, başörtüsü girişimleri sebebiyle AK Parti ve MHP'yi hedef alan Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yasama yetkisinin TBMM'ye ait olduğunu vurgulayan Toptan, "Bunu kısıtlayabilecek, kullanımını engelleyebilecek, bölecek veya gölgeleyebilecek hiçbir güç yoktur." dedi. Parlamento'da basın toplantısı düzenleyen Toptan, 'güçler ayrılığı' ilkesini hatırlatarak, herkesin kendi görevini yapmasını istedi. Ardından da uyarıda bulundu: "Meclis, millet adına seçilmiş en büyük organdır. Konumu ve gücü ne olursa olsun herkes buna uymak zorundadır."

Kimsenin 'Meclis benim hoşuma gitmeyen bir yasa yaptı, ben buna uymam' veya 'uygulamam' diyemeyeceğinin altını çizen Toptan, "Böyle bir hal, artık kimsenin hatırlamadığı 'hakimler devleti'nde olur." uyarısını yaptı. Anayasa'nın, tüm ileri demokrasilerde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ilkesine yer verdiğini anlatan Toptan, özetle şu görüşleri dile getirdi: "Erkler ayrılığı, bu 3 gücün uyumlu çalışmasını, belli şartlar dışında birbirine müdahale etmemesini, üstünlük taşımamasını gerektirir. Yargı; konulan normları, anayasa ve hukuk devleti ilkelerine göre yorumlar ve bir sonuca varır. Kendisini yasa koyucu yerine koyamaz, norm ihdas edemez, keyfiliğe yönelemez. İdari ve anayasal yargının, yasama erkinin usulüne uygun olarak yürürlüğe koyduğu bir düzenlemeye karşı direnme hakkı olamaz. Yargı; ancak konulan normları, anayasa ve hukuk devleti ilkelerine göre yorumlar ve bir sonuca varır. Burada da kendisini yasa koyucu yerine koyamaz, norm ihdas edemez, keyfiliğe yönelemez.

Meclis'in itibarını düşürmeye kimsenin hakkı yok

Son günlerde yapılan ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş TBMM'ye dönük ve ağır eleştiriler içeren söz ve davranışlar; geliştirmeye çalıştığımız demokratik reformların hâlâ anlaşılamadığını, birbirimize karşı duymamız gereken güven ve hoşgörü duygularının zedelenmesine yol açtığını göstermektedir. Bundan üzüntü duyuyorum. Geliştirmeye ve Batı standartlarına ulaştırmaya çalıştığımız Türk demokrasisinin kredibilitesini sarsmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir kurum veya kişinin kendisini TBMM yerine koyma hakkı yoktur. Hakimler, kararları ile konuşurlar. Durum bu olunca, yargının, ileride önüne gelebilecek muhtemel ihtilaflar konusunda ihsas-ı rey olarak yorumlanabilecek davranışlardan özenle kaçınması gerekir."

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran TBMM Başkanı Toptan, başörtüsü tartışmalarına girmedi. Toptan, "Siz başörtüsü için anayasa değişikliğine gerek olmadığını açıklamıştınız; ama şimdi teklif hazırlanıyor. Bu konuda bir görüş ayrılığı mı var?" sorusuna "Bu aşamadan sonra benim bir yorum yapmam, konumuma uygun düşmez." karşılığını verdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Toptan, "Türbanla ilgili tartışmalara ben girmem. Türban konusu, günlük siyasetin çok fazla odağına oturdu." dedi.

Kanun yaparken halkın görüşü alınacak

Köksal Toptan, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişiklik teklifine ilişkin de bilgi verdi. Meclis Başkanı, teklifin kamu idarelerinin kendilerine bütçe ile verilen kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını denetlemek amacı ile Bütçe ve Kesin Hesap Kanun tasarıları yanında; mali nitelikli doküman ve raporların TBMM'ye sunulmasını öngördüğünü anlattı. Toptan, "Böylece TBMM'nin mali denetim alanı önemli ölçüde genişlemektedir. Bunu sağlamak için Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde daimi olarak görev yapacak ve siyasi kuvvet oranına göre belirlenecek Kesin Hesap Alt Komisyonu kurulması öngörülüyor." dedi. TBMM Başkanı Toptan, bir diğer değişiklikle daimi komisyonların sivil toplum kuruluşlarından görüş alınması uygulamasını içerdiğini bildirdi. İçtüzük değişikliğinin kabul edilmesi halinde komisyonların kendilerine havale edilen işlerle ilgili olarak, ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebileceklerini dile getiren Toptan, bu yolla daha katılımcı yasalar yapılabileceğini kaydetti. Toptan, Genel Kurul'a evrak okunması işinde de değişiklik önerdiklerini söyledi. Meclis Başkanı, divan katip üyesi milletvekillerinin konumlarını güçlendirmek amacıyla başkanlık divanınca görevlendirilecek kişiler tarafından Genel Kurul'a evrak okuma işinin yapılacağını bildirdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious