Meclis'te bu hafta 'af' görüşülecek

  • Giriş : 04.06.2006 / 00:00:00

Meclis, bu hafta, gündeminde bulunan ve nitelikli çoğunluk (330) gerektiren düzenlemeler için mesai yapacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AK Parti Grup başkanvekilleri tarafından verilen ve bazı kamu alacaklarının tahsil ve terkinine ilişkin yasa teklifi, 6 Haziran Salı günü Genel Kurulda görüşülecek.

Teklifle, yurtdışına eğitim amacıyla gönderilen ancak eğitimini tamamlayamayanların durumuyla ilgili düzenleme yapılıyor. Mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenlerden; eğitimin herhangi bir aşamasında öğrencilikle ilişikleri kesilenler, öğrenim sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar ile göreve başladıktan sonra mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler arasında haklarında borç takibi işlemi devam edenler, faiz yükünden kurtulacak. Bu kişilere, borcunu en fazla 5 yılda taksitlendirerek ödeme imkanı tanınacak.

Borçlarını mecburi hizmetle ödemek isteyenlerin başvurmaları halinde 3 ay içerisinde atamaları yapılacak, bu kişilere çıkarılan borç tutarlarının takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilecek.

Eğitimi yarım kalanlardan, en az yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar, devlet memurluğuna ilişkin genel hükümleri taşımaları kaydıyla öncelikle daha önce kadrolarının bulunduğu kurumlar olmak üzere, YÖK'ün uygun görüşü ve belirleyeceği üniversitelerde durumlarına uygun öğretim elemanı kadrolarından birine atanabilecek.

Teklif, hurdaya çıkarılan araçların vergi borcu ve cezalarının da silinmesini öngörüyor.

Bu teklifin ardından, memur ve diğer görevlilerine disiplin affı getiren düzenleme ele alınacak.

Genel Kurulun, bu hafta 3 gün boyunca saat 24.00'e kadar çalışması planlanıyor.

-KOMİSYONLAR-

TBMM'deki ihtisas komisyonları da yoğun bir gündemle çalışacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Haziran Salı günü gündemindeki bazı teklif ve tasarıları ele alacak. Komisyon, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına bağlanmasını içeren yasa tasarısı, AK Parti Tokat Milletvekili Ergun Dağcıoğlu'nun serbest bölgeler yasasında değişiklik öngören teklifi ile genel kadro ve usulü hakkında yasada değişiklik içeren tasarıyı görüşecek.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesine ilişkin yasada değişiklik yapan yasa tasarısını, 6 Haziran Salı günü ele alacak.

-BİLKENT, DOĞU'YA OKUL AÇACAK-

Temel ceza kanunlarına uyum amacıyla 170 yasada değişiklik öngören yasa tasarısı, 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacak.

Bilkent Üniversitesi'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini cazibe merkezi haline getirmek için, bazı illerde eğitim bilimleri enstitüleri kurması, bu enstitülere bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında laboratuvar okulları açmasını içeren yasa tasarısı, 7 Haziran Çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ele alınacak. Tasarının yasalaşması halinde Bilkent Üniversitesi, Ankara, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van'da eğitim bilimleri enstitüleri kuracak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İskan Kanununda değişiklik içeren yasa tasarısını, 8 Haziran Perşembe günü görüşecek.

AB Uyum Komisyonu da aynı gün toplanarak, Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu Tasarısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Tasarısı ile yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tasarıyı ele alacak.

KİT Komisyonu da denetimlerini sürdürecek. Komisyon; 6 Haziran Salı günü Ziraat Bankası, 7 Haziran Çarşamba günü Sümer Halıcılık, El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile RTÜK, 8 Haziran Perşembe günü ise TCDD, DHMİ ve GAP İdaresi Başkanlığının hesaplarını inceleyecek.

TBMM'de kurulan ve halen çalışmalarını sürdüren Dilovası, zeytin ve zeytinyağı ile yaş sebze ve meyvenin sorunlarını araştırma komisyonları da çalışmalarına devam edecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious