Medeniyetler İttifakı Annan'a sunuldu

  • Giriş : 13.11.2006 / 00:00:00

Medeniyetler İttifakı Girişimi Üst Düzey Grup Raporu hazırlanarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'a sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rapor, Medeniyetler İttifakı Girişimi kapsamında BM Genel Sekreteri Annan tarafından Müslüman ve Batı toplumları arasında artan kutuplaşmayı önleme yollarını araştırmak üzere kurulan, aralarında İran eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu, Fransa Dışişleri eski Bakanı Hubert Vedrine, Endonezya Dışişleri eski Bakanı Ali Alatas, Tunus eski Eğitim Bakanı Muhammed Charfi'nin aralarında bulunduğu dünyaca tanınmış 20 uzmandan oluşturulan Üst Düzey Grubu çalışmaları neticesinde oluşturuldu.

Raporda şu tespitler yer aldı: "İslam dünyasındaki iktidar çevreleri tarafından şiddet yanlısı olmayan siyasi gruplara dinci veya laik nitelikleri gözetilmeksizin siyasete katılım imkanı sağlanması, hem Müslüman, hem de Batılı toplumların çıkarlarına hizmet edecektir. Batılı ve Müslüman toplumların arasındaki mevcut gerginliğin kaynağını anlamak için tarih ve dinin ötesine bakmak ve yakın geçmişteki siyasi gelişmelere odaklanmak gerekmektedir. Müslüman ve Batılı toplumlar arasındaki gerginliği körükleyen birçok mesele, esasen siyaset ile dinin kesişme noktalarında ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında siyasi ve dini liderler tarafından kullanılan bazı kışkırtıcı söylemlerin yıkıcı tesiri ile bu söylemlerin medya tarafından geniş kitlelere yayılmasının yol açtığı etkiler yer almaktadır. İsrail-Filistin meselesi, Batılı ve Müslüman toplumlar arasındaki ayrılığın başlıca sembolü haline gelmiş olup, uluslararası istikrara yönelik en büyük tehlikelerden biri olmaya devam etmektedir. Batının Müslüman ülkelerde yürüttüğü askeri harekatlar halen tüm dünyaya yayılmakta olan korku ve düşmanlık ortamının derinleşmesinde önemli bir etkendir. Irak'taki şiddet ve ölüm sarmalı ile Afganistan'da süren ihtilaf, terör gruplarının kadrolarını takviye etmelerini kolaylaştırmaktadır. Buna ilaveten uluslararası hukukun uygulanması ve insan haklarının korunması bakımından çifte standartların hakim olduğu algılaması, tüm dünyada birçok Müslümanın kendini artan şekilde savunmasız hissetmesine yol açmaktadır''

Raporda yer alan başlıca tavsiyeler de şöyle sıralandı: ''Uluslararası toplum vakit kaybetmeksizin Filistin sorununa odaklanmalı ve çözüm arayışlarına hız vermelidir. Bu yönde kaydedilecek ilerleme ancak Filistinliler'in ve Yahudilerin ulusal emellerinin meşruiyetinin tanınması ve barış ve güvenlik içerisinde bir arada yaşayacak iki tamamen egemen ve bağımsız devletin tesis edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu süreci desteklemek için İsrail-Filistin ihtilafını objektif bir şekilde inceleyen bir 'Beyaz Kağıt' geliştirilmeli. Söz konusu çalışmada tarafların karşıt söylemlerine yer verilerek, önceki barış çabalarının başarı ve başarısızlıklarının gözden geçirilmesi ve krizi aşmaya yönelik bir çıkış yolu bulunabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartların açıkça ortaya konulması gerekir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious