Memurlar aç yaşıyor

Memurlar aç yaşıyor.10542
  • Giriş : 05.08.2006 / 00:00:00

Memurların %75'i yoksulluk sırının altında maaş alıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nce yapılan araştırmayla, Türk memurunun profili çıkarılarak, 2006 yılı toplu
görüşmelerinden beklentileri belirlendi.

Anket yönetimi kullanılan araştırmaya, 81 ilden 4 bin 692'si sendika üyesi, 580'i herhangi bir sendikaya üye olmayan toplam 5 bin
272 kamu çalışanı katıldı.

Araştırmaya göre, ülke nüfusunun yüzde 14'ü kamu çalışanı ailesi içinde yer alıyor. Türkiye'de 10 milyon dolayında insan, kamu
çalışanlarına doğrudan bağlı olarak yaşıyor.Araştırmanın memurların ortalama durumlarına ve eğilimlerine
yönelik ortaya koydu bazı sonuçlar şöyle:

Kamu çalışanlarının;
-Yüzde 33'ü kadın, yüzde 67'si erkek.
-Yüzde 59'u 15 yıldan fazla süredir çalışıyor.
-Ortalama 2 çocuk sahibi.
-Yüzde 60'nın eşi çalışmıyor.
-Yüzde 56'sının evine maaştan başka gelir girmiyor.
-Yüzde 54'ünün başını sokacak evi bulunmuyor.
-Yüzde 38'i kirada, yüzde 16'sı lojmanda oturuyor.
-Kirada oturanların yüzde 40'ı 200-300 YTL arasında kira ödüyor.
-Evi olmayanların yüzde 35'i 200 YTL'nin altında kirası olan
küçük, elverişsiz evlerde ikamet ediyor.
-Yüzde 20'si açlık sınırının altında (750 YTL ve altı), yüzde 75'i
yoksulluk sınırı altında (1000 YTL) ücret alıyor.
-Yalnızca yüzde 2'si maaşlarının artan kısmı ile tasarruf
edebiliyor.
-Yüzde 32'si zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.
-Yüzde 82'sinin her ay düzenli olarak ödemek zorunda olduğu borcu
bulunuyor.
-Yüzde 83'ü bu yıl tatile gidemeyecek.
-Yüzde 6'sının ailesinde en az bir engelli birey bulunuyor.
-Yüzde 39'u meslekte öncelikle ücret seviyesini, yüzde 27'si ise
iş güvencesini tercih ediyor.
-Yüzde 48'i işle ilgili sorunlarını idareye kendi bildirirken,
yüzde 36'sı sendika aracılığıyla sorunlarına çözüm arıyor.
-Seçme şansı olsa yüzde 59'u kendi işini yapmayı, yüzde 23'ü işçi
olarak çalışmayı, yüzde 18'i ise yine memurluk yapmayı istiyor.
-Yüzde 57'si yaptığı işin sağlığını olumsuz etkilediğini düşünüyor.
-Yüzde 51'i sendikaların mali ve sosyal haklar konusunda katkı
sağladığını düşünüyor.
-Yüzde 36'sı hizmet süresi dolduğunda emekli olmayı düşünmüyor.
-Yüzde 44'ü emekli olduğunda gelirinin azalacağından endişe ediyor.
-Yüzde 35'i emekli olduktan sonra yeniden çalışmak zorunda kalacağını belirtiyor.
-Yüzde 69'u toplu görüşmelerde enflasyonun üzerinde bir artış ve maaşların yoksulluk sınırının üzerine çekilmesini istiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious