Memurlara denge tazminatı geliyor

  • Giriş : 10.02.2006 / 00:00:00

Hükümet, "değişik adlar altında ilave ödemesi olmayan memurlara ve sözleşmelilere ek ödeme yapılmasına ilişkin değişiklik tasarısını" TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar arasında varılan anlaşmanın bir gereği olarak Meclis'e sevkedilen tasarı, ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurlara, Ocak ayından itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 YTL daha ilave edilerek 80 YTL ilave ödeme yapılması hususunu karara bağlıyor.

Aynı tasarıyla "Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünde yer alan "Yüzde 140'ına", "Yüzde 55'ine", "Yüzde 53'üne" ve "Yüzde 49'una" ibareleri sırasıyla, "Yüzde 165'ine", "Yüzde 80'ine", "Yüzde 78'ine" ve "Yüzde 74'üne" şeklinde değiştirildi. Dolayısıyla tazminatlarda artış gerçekleştirildi. Aynı şekilde "Emniyet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) bendinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı alt bentlerinde yer alan tazminat oranları 25'er puan artırılmak suretiyle, (b) bendinde yer alan "Yüzde 52'sine" ibaresi ise "Yüzde 72'sine" olarak değiştirildi. Tasarıda, ödemeden kimlerin yararlanacağı ve bu ödemenin usul ve esasları düzenleniyor.

Tasarıyla ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen bazı personelin mali haklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, aralarında yüksek yargı organları, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı kadrolarında yer alan memurlar ile subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ödeme yapılacak. Ek ödeme almaya hak kazanan personele, 1 Ocak 2006'dan itibaren artış yapılabilmesi, Maliye Bakanlığı'nın görüşüne bağlanacak.

Tasarıda, aynı görevi yürüten sözleşmeli personelin eline geçen ücretteki kurumlar arası farklılıkların giderilmesi amaçlanırken, YPK ile Bakanlar Kurulu'na, kurumları belirleme ve kurum içinde ek ödemeden yararlanan personele ödeme yapılıp yapılmayacağını düzenleme yetkisi tanınıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious