Memurlarına ödenecek zam kararı Resmi Gazete'de!

  • Giriş : 05.05.2006 / 00:00:00

Devlet memurlarının özel hizmet tazminatları ile verilecek ek zam ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik okul ile kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olanların listesi belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Buna göre; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9'uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 156'ıncı maddesine göre 2006 yılında ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı, özel hizmet tazminatı, diğer tazminatlar, teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri (Kalkınmada öncelikli yörelerin dereceleri), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki, teknik eğitim okul ve kurumlardan, ilave eğitim öğretim tazminatı ödenecek olanların listesi belirlendi.

Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar yüzde 25 eksik ödenecek.

Kararra göre ödenecek olan iş güçlüğü, iş riskleri, mali sorumluluk zamları şu şekilde olacak:

- Başbakanlık Müsteşarına 2000 puan iş güçlüğü zammı, 2500 puan temininde güçlük zammı,

- Diğer müsteşarlara ve AB Genel Sekreterine 1800 puan iş güçlüğü zammı, 2200 puan temininde güçlük zammı,

- Başbakan müsteşar yardımcısına 1200 puan iş güçlüğü zammı, 1600 puan temininde güçlük zammı,

- Teknik hizmetler bölümünde bulunan personele kadrosuna göre, 500 ile 1025 puan arasında iş güçlüğü zammı, 425 ile 1400 puan arasında temininde güçlük zammı,

- Sağlık hizmetlerinde çalışan personele, 550 ile 1000 puan arasında iş güçlüğü zammı, 500 puan iş riski zammı, 200 ile 1800 puan arasında da temininde güçlük zammı.

- Eğitim öğretim hizmetleri bölümündeki personele, 600 ile 975 puan arasında iş güçlüğü zammı, 250 puan iş riski zammı, 250 puan da temininde güçlük zammı,

- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere 450 puan iş riski zammı.

- KİT ortak görev ünvanındaki personele, 500 ile 800 puan arasında iş güçlüğü zammı, 200 ile 900 puan arasında temininde güçlük zammı, 250 puan da mali sorumluluk zammı.

- Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerindeki personele, 500 ile 975 puan arasında iş güçlüğü zammı, 175 ile 250 puan arasında iş riski zammı, 375 ile 1175 puan arasında temininde güçlük zammı, 250 ile 400 puan arasında mali sorumluluk zammı.

Karar, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı gibi kurumsal bölümdeki personele 250 ile 1800 puan arasında iş gücü zammı, temininde güçlük zammı veya mali sorumluluk zammı ödenmesini öngörüyor.

Karar kapsamında 2 sayılı cetvelin E (teknik hizmetler) ve F (sağlık hizmetleri), 3 sayılı cetvelin B (din hizmetleri tazminatı) ve C (emniyet hizmetleri tazminatı) bölümleri 15 Nisan 2006 tarihinden geçerli, diğer hükümleri de 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious