Memurun zam oranları belirlendi

  • Giriş : 29.09.2006 / 00:00:00

Bakanlar Kurulu, memurlara ilk altı ayda oluşan enflasyon farkı nedeniyle ödenecek olan yüzde 2,32'lik zamla ilgili katsayıları belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti İle Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,044745), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,55983), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise (0,014192) olarak yeniden belirlendi.

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı ise, 2 bin 328 YTL'ye yükseltildi. 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2 bin 54 YTL'ye çıkarıldı.

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın 8'inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2 bin 402 YTL'ye yükseltildi.

Kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri, yüzde 2,32 oranında artırıldı. İlgili mevzuatı uyarınca 2006 yılında vize edilmiş pozisyonların, 2005/9843 sayılı Kararnamenin 2'nci maddesinin (c) bendi ile yükseltilmiş bulunan ücretleri yüzde 2,32 oranında artırıldı.

Değişik adlar altında ek ödemesi bulunmayan sözleşmeli personele, sözleşme ücretiyle ilişkilendirilmeksizin yapılacak 80 YTL'lik aylık ek ödeme tutarı 82,5 YTL'ye yükseltildi.

27 Aralık 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile üst kurullarda kapsama dahil personelin ortalama ücret toplamı üst sınırı yılın ikinci yarısı için

4 bin 250 YTL'den 4bin 325 YTL'ye yükseltildi. Mali ve sosyal hakları yükseltilmiş bulunan personelden ortalama ücret toplamı, ortalama ücret

toplamı üst sınırını aşmayanların mali ve sosyal haklarında yüzde 2,32 oranını geçmemek ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde, mevzuatı

dahilinde yetkili organlar tarafından artış yapılabilecek.

Karar, 1 Temmuz 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious