Merkez, memur zammını fazla buldu

  • Giriş : 30.10.2006 / 00:00:00

Merkez Bankası'ndan Hükümete kamu çalışanlarına 2007 yılı için yapılacak ortalama yüzde 12,2'lik maaş artışları konusunda uyarı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Enflasyondaki düşüş sürecinin tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşme riskinin gözardı edilmemesini de isteyen Merkez Bankası "Söz konusu riskin gerçekleşmesi durumunda orta vadeli hedeflere ulaşılabilmesi açısından mevcut sıkı duruşun uzun bir süre korunması gerekebilir" diyerek, faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun 19 Ekim'de yaptığı ve faiz oranlarında değişiklik yapmadığı toplantıda yapılan değerlendirmelerin özetini açıkladı. Açıklamada ağırlıklı olarak kamu kesimi faiz dışı harcamalarında yaşanan artışlara ve bu kapsamdaki ücret ve maaş artışlarına dikkat çekildi. Banka, "Gelirler politikasının yüksek fiyat artışları öngörmesinin hizmet fiyatlarına ilişkin riskleri artırdığını bildirdi.

KAMU GELİRLER POLİTİKASI

Kamu gelirler politikasının, enflasyonun orta vadeli eğilimi açısından önem taşıyan bir unsur olduğu anlatılan açıklamada, kamu kesimindeki ücret artışlarının enflasyon bekleyişlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. TÜİK tarafından açıklanan milli gelir istatistiklerine göre işgücü ödemelerinin yaklaşık yarısının kamu kesiminden geldiği vurgulanan açıklamada, "Bu edenle, kamu kesimindeki ücretler talep kaynaklı etkiler açısından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, kamu çalışanlarına 2007 yılı için öngörülen ücret artışlarının enflasyondaki düşüş sürecine destek vermesi mümkün olmayacaktır" denildi.

Özel imalat sanayinde, verimlilik artışlarının devam etmesi ve ücretlerdeki artışın sınırlı kalması sonucu, reel birim ücretlerdeki gerilemenin sürdüğü ve yılın ikinci çeyreğinde reel birim ücretlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1 oranında gerilediği kaydedilen açıklamada, gelecek dönemde kamu kesiminde gözlenen reel ücret artışlarının özel kesim tarafından emsal alınması durumunda özel imalat sanayinde reel birim ücretlerdeki gerilemenin daha düşük düzeyde kalacağı vurgulandı.

TALEPTEKİ YAVAŞLAMA SINIRLI KALACAK

Kamu harcama kalemlerinde görülen yüksek artışlar ve net dış talebin göreli olarak güçlü seyretmesi nedeniyle, yılın ikinci yarısında toplam talepteki yavaşlamanın sınırlı kalacağını öngören Merkez Bankası, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin sanayi üretimi ve Temmuz-Eylül dönemi kapasite kullanım oranlarının, bu aşamada ekonomik faaliyetlerde ciddi bir yavaşlamaya işaret etmediğini bildirdi.

Bununla birlikte, Kurul üyelerinin, politika tedbirlerinin ekonomik faaliyet üzerindeki yansımalarının henüz belirgin olarak görülmediği ve gelecek aylarda gecikmeli etkilerin yakından takip edilmesi gerektiği değerlendirmesini yaptığı açıklandı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesinin ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, bununla beraber, orta vadeli enflasyon beklentilerinin seviye olarak halen hedeflerin belirgin olarak üzerinde seyretmesinin para politikasında temkinli olma gereğini de beraberinde getirdiği ifade edildi.

HEDEF İÇİN ARAÇLAR ETKİN KULLANILACAK

Merkez Bankası’nın orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 4 olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarının etkin olarak kullanılacağı bildirildi. Bununla birlikte, gelecek dönemde enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatabilecek önemli risklerin de bulunduğu belirtildi.

Para Politikası Kurulu üyelerinin, iç talebin en önemli belirleyicisi olan kredi faiz oranlarının gelecek dönemde bireylerin ve firmaların kredi talebini kısıtlamaya devam edeceği değerlendirmesini yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ancak, faiz dışı kamu harcamalarındaki artış eğiliminin 2007 yılı enflasyonu üzerindeki etkisinin tam olarak bilinmemesi ve parasal aktarım mekanizmasına ilişkin diğer belirsizlikler göz önüne alındığında, enflasyondaki düşüş sürecinin tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşme riski göz ardı edilmemelidir. Söz konusu riskin gerçekleşmesi durumunda, orta vadeli hedeflere ulaşılabilmesi açısından, mevcut sıkı duruşun uzun bir süre boyunca korunması gerekebilecektir."

Merkez Bankası bu değerlendirmeyle faiz oranlarının uzun bir süre daha bu yüksek düzeyde kalabileceğinin sinyalini verdi.

"PARASAL SIKILAŞTIRMAYA GİTMEKTEN KAÇINMAYIZ"

Küresel risk iştahındaki olası değişimler ve buna bağlı olarak finansal piyasalarda ortaya çıkabilecek yeni dalgalanmaların, enflasyon görünümü konusundaki temel risk unsurlarından biri olmaya devam ettiğini bildiren Merkez Bankası, ABD ekonomisine ilişkin mevcut sinyallerin tedrici bir yavaşlamaya işaret ettiğini vurgulayarak, "Bu yönde oluşan beklentiler, petrol fiyatlarındaki artışları sınırlandırarak kısa vadeli enflasyon görünümünü iyileştirmektedir. Diğer taraftan, ABD ekonomisinde görülebilecek beklenenden sert bir yavaşlamanın risk iştahını geçici olarak bozabileceği de dikkate alınmalıdır. Söz konusu riskin gerçekleşmesi ve orta vadeli bekleyişlerin olumsuz etkilenmesi durumunda Merkez Bankası gerek etkin likidite yönetimi kanalıyla gerekse politika faizlerinin gözden geçirilmesi yoluyla parasal sıkılaştırmaya gitmekten kaçınmayacaktır" görüşünü açıkladı.

RİSKLERİ ARTIRIYOR

Enflasyon görünümü açısından belirsizlik oluşturan bir diğer unsurun ise yüksek seyreden orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin ve hizmet grubundaki geriye dönük fiyatlama alışkanlıklarının yol açabileceği riskler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut dönemde yüzde 12 civarında seyreden hizmet enflasyonunun, yurt içi talepte beklenen yavaşlamaya paralel olarak gelecek yıl bir miktar daha gerilemesinin beklendiği anlatıldı. Ancak açıklamada, "Yine de geçmişe yönelik fiyatlama davranışının sürmesi ve diğer yapısal unsurlar nedeniyle, hizmet fiyat enflasyonunun aşağı inme konusunda beklenenden daha güçlü bir direnç gösterme olasılığı bir risk unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. 2007 yılı için belirlenen gelirler politikasının yüksek ücret artışları öngörmesi, hizmet fiyatlarına ilişkin riskleri daha da artırmıştır" denildi.

Kurulun, politika faizlerinin değiştirilmemesine ve mevcut sıkı duruşun korunmasına karar verdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Orta vadeli enflasyon beklentilerinin henüz hedeflerle uyumlu olmaması, hizmet fiyatlarına ilişkin yeni risklerin ortaya çıkmış olması ve küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi, orta vadeli perspektifte ihtiyatlı olma gereğini de beraberinde getirmektedir. Para Politikası Kurulu, bu gelişmeler ışığında 2007 yılı sonunda hedefe yakınsanabilmesi için temkinli duruşun devam etmesinin gerektiği değerlendirmesini yapmıştır. Kurul, Haziran ayından itibaren gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini yakından takip etmektedir. Bunun yanında gelirler politikasındaki ayarlamaların ve kamu kesimi faiz dışı harcamalarındaki gelişmelerin 2007 yılı enflasyonu üzerindeki olası yansımaları da dikkatle izlenmektedir. Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkileyecek gelişmelerin gözlenmesi halinde parasal sıkılaştırmaya gitmekten kaçınmayacaktır."

Bütün bunların dışında, orta ve uzun vadeli görünüm açısından, Avrupa Birliği’ne uyum ve yakınsama sürecinin devam etmesiyle ekonomik programa ilişkin yapısal reformların planlandığı gibi kesintiye uğramaksızın hayata geçirilmesinin kritik önemini koruduğu vurgulandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious