Merkez bankası banka kredilerini takibe alıyor

  • Giriş : 20.09.2007 / 14:24:00

Merkez Bankası, bankacılık sektörünün kullandırdığı kredileri takibe alıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Merkez Bankası’nca hazırlanan “Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı.

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, bankalar ve diğer mali kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgiler, Merkez Bankası'nca toplanacak ve paylaşılacak. Bildiride bulunacak banka ve mali kuruluşlar ile ilgili kurum ve kuruluşlar, BDDK'nın görüşü alınarak Merkez Bankası'nca belirlenecek.

Kredi limit ve risklerinin bildirimleri, firma bazında ve toplu olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek. Firma bazında bildirimler, bankalar, diğer mali kuruluşlar ve ilgili kurum ve kuruluşların toplam kredi limit ve riskleri asgari bildirim limitinin altında kalan gerçek ve tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşikler için yapılacak. Toplu bildirimler ise toplam kredi limit veya riskleri asgari bildirim limitinin altında kalan müşteriler için istenecek.

BATIK KREDİLER LİMİTE BAKILMAKSIZIN BİLDİRİLECEK

Tasfiye olunacak alacaklar için asgari bildirim limiti koşulu aranmayacak ve tutarına bakılmaksızın firma bazında bildirim yapılacak. Banka ve mali kuruluşların bankalara kullandırdığı krediler için bildirim yapılmayacak.

Sürekli bilgi verme uygulaması kapsamında, kredi limit ve risk bilgileri bankalar ve diğer mali kuruluşlara sürekli ve başvuruya bağlı olmak üzere iki şekilde verilecek. Firma bazında birleştirilen kredi limit ve risk bilgileri, bu firmalar hakkında bildirimde bulunan bankalara ve diğer mali kuruluşlara, tasfiye olunacak alacakları bulunan gerçek kişilerin temel kimlik bilgileri ise tüm banka ve finansman şirketlerine dönemsel olarak verilecek.

Başvuruya bağlı olarak bilgi verilmesinde ise Merkez Bankası’nca bankalara ve diğer mali kuruluşlara hakkında bildirimde bulunmadıkları gerçek ve tüzel kişiler için taahhütname karşılığında bilgi verilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious