Merkez Bankası'ndan hükümete 'açık mektup'

Merkez Bankası'ndan hükümete 'açık mektup'.14862
  • Giriş : 04.06.2008 / 09:45:00
  • Güncelleme : 04.06.2008 / 09:50:06

Açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması üzerine MB, hükümete 'açık mektup' gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Merkez Bankasının hükümete yazdığı açık mektupta,2009-2011 dönemine ilişkin enflasyon hedefleri önerilerine yer verildi ve ''para politikasının temkinli duruşu altında dahi yüzde 4 hedefine ulaşmanın oldukça uzun bir süre alabileceği'' belirtildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre Banka, 2009-2011 dönemi için enflasyon hedeflerini önermek amacıyla Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Erdem Başçı'nın imzasıyla Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben ''açık mektup'' gönderdi.

Mektupta, gıda ve enerji fiyatlarında son yıllarda gözlenen artışların,
konjonktürel gelişmelerden daha çok, küresel eğilimlerden kaynaklanan
yapısal bir değişimi yansıttığına dair görüşlerin güçlendiği
belirtilerek, uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminlerin de gıda ve
enerji fiyatlarındaki olumsuz gelişmelerin orta vadede devam
edebileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Nisan 2008 Enflasyon Raporunda gıda ve petrol fiyatlarının izleyeceği
seyre bağlı 3 alternatif senaryo altında yenilenmiş enflasyon
tahminlerine yer verildiği anımsatılan mektupta, ''Enflasyon görünümünü
etkileyen unsurlara dair yaptığımız değerlendirmeler, para politikasının
temkinli duruşu altında dahi yüzde 4 hedefine ulaşmanın oldukça uzun bir
süre alabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle, mevcut koşullar
altında enflasyon hedeflerinin güncellenmesi teknik açıdan gerekli
görülmektedir'' denildi

-''YÜZDE 4 İÇİN YENİ BİR HEDEF PATİKASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR''-

Gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların yakın gelecekte tersine
döneceğine dair belirgin bir işaretin gözlenmediği belirtilen mektupta,
enflasyon hedeflerinin, arz yönlü olumsuz şokların devam etme ihtimalini
de göz önüne alacak ve ilerde hedeflerin tekrar yenilenmesi gereğini
asgariye indirecek şekilde gözden geçirilmesinin faydalı olacağı
kaydedildi. Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

''Bu doğrultuda, daha önce belirlenmiş olan yüzde 4 hedefine doğru daha
yavaş ve kademeli olarak ilerlememizi sağlayacak yeni bir hedef patikası
öngörülmektedir.

Bu değerlendirmeleri ve Nisan 2008 Enflasyon Raporunda üç senaryo
altında yer alan enflasyon tahminlerimizi göz önünde bulundurarak,
enflasyon hedeflerini 2009 yılı sonu için yüzde 7,5 ve 2010 yılı sonu
için yüzde 6,5 olarak güncellemeyi; 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak
belirlemeyi, bu mektup aracılığıyla Hükümetimize öneriyoruz.''

-''DAHA GEVŞEK POLİTİKA İZLENECEĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR''-

Enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü güncellenmesinin, Merkez Bankasının
daha gevşek bir politika izleyeceği anlamına gelmediğinin altı çizilen
mektupta, şunlar kaydedildi:

''Aksine, 30 Nisan 2008 tarihli Enflasyon Raporunda sunduğumuz tahminler
para politikasının bir önceki döneme kıyasla daha temkinli olduğu bir
çerçeve içermekte ve temkinli duruşun uzunca bir süre korunduğu
varsayımına dayanmaktadır.

Merkez Bankası, güncellenen hedeflerin enflasyon beklentilerini
bozmasını sınırlamak amacıyla söz konusu hedeflerden sapmalara karşı
simetrik olmayan bir yaklaşım sergileyecektir. Bu çerçevede, önümüzdeki
dönemde enflasyonun, hedeflerin altında kalması, üzerinde kalmasına
tercih edilecek ve enflasyonun, Nisan Enflasyon Raporunda yer alan ana
senaryo tahminlerine yakın gerçekleşmesi amaçlanacaktır. Gıda ve enerji
fiyatları veya küresel koşullar beklenenden daha olumlu gerçekleştiği
taktirde, enflasyonun yenilenen bu hedeflerin altında kalmasına izin
verilecek, daha olumsuz gerçekleşmesi halinde yenilenmiş hedeflerden
sapmanın mümkün olan en düşük düzeyde kalmasını sağlayacak politikalar
uygulanacaktır.''

-HEDEF YERİNE GEÇMİŞ ENFLASYONUN REFERANS ALINMASI...-

Mektupta, Merkez Bankası bünyesinde yapılan çalışmaların, mevcut
enflasyon hedeflerinin beklentileri şekillendirmekteki gücünün son
dönemde belirgin olarak azaldığına işaret ettiği belirtilerek,
''İktisadi birimlerin fiyatlama davranışlarında enflasyon hedefi yerine,
geçmiş enflasyonu referans almaya başlamaları, enflasyonla mücadelenin
maliyetini artırma potansiyeli taşımaktadır'' denildi. Mektupta,
güncellemenin, enflasyon hedefinin iktisadi birimlerce yeniden referans
olarak algılanmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Mektupta, geçen 2 yıl içinde arz şoklarının olağan dışı boyutlara
ulaşmasının enflasyon hedeflerinin belirgin olarak aşılmasına neden
olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

''Daha da önemlisi, bu şokların etkilerinin, başlangıçtaki tahminlerin
tersine uzun bir müddet süreceğine ilişkin algılamalar giderek
güçlenmektedir. Bunun yanında, küresel ekonomideki sorunların devam
etmesi nedeniyle enflasyon görünümüne ilişkin riskler
belirginleşmektedir. Bu doğrultuda güncellenen projeksiyonlar, para
politikasının temkinli bir duruş gösterdiği bir durumda dahi,
enflasyonun yüzde 4 seviyesine ulaşmasının oldukça uzun bir süre
alabileceğine işaret etmektedir. Daha da önemlisi enflasyon hedefinin
nominal çıpa özelliğini yitirdiği gözlenmektedir. Bu nedenle, enflasyon
hedeflerinin, 2009 yılı sonu için yüzde 7,5 ve 2010 yılı sonu için yüzde
6,5 olarak güncellenmesi; 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak
belirlenmesi önerimizi değerlendirmelerinize arz ederiz".

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious