MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Kenar'dan açıklama:

  • Giriş : 22.03.2007 / 00:00:00

MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Kenar: "Türkiye'de önümüzdeki süreçte en önemli konu verimlilik"

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Eğitim Vakfı Genel Müdürü Dr. Necdet Kenar, önümüzdeki süreçte verimlilik konusunun daha da önem kazandığını ifade ederek, "Yurdum insanının Türkiye'de bir üretirken Almanya'da 3 üretmesinin nedeni Avrupa'da verimliliğe önem verilmesidir" dedi.
Konya Sanayi Odası'nda işletmelerin rekabet güçlerini artırmada hayati rol oynayan "Verimlilik" konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde söz alan MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Dr. Necdet Kenar, Türkiye'de verimliliğin düşük olduğuna dikkat çekti. Kenar, işgücünün eğitilmesi ve teknoloji kullanım oranlarının verimliliği önemli ölçüde etkilediğini belirterek, Almanya, Japonya gibi ülkelerde verimliliğin yüksek olmasının nedeninin insanların eğitimine önem verilmesiyle alakalı olduğunu kaydetti.
Kenar, Türkiye'de otomotiv, elektronik ve beyaz eşya gibi bazı sektörlerde verimliliğin yüksek olduğunu, ancak KOBİ'lerde bu oranın daha düşük olduğunu kaydetti. Türkiye'de işgücü maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Kenar, "Artık bırakın Çin'i, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti bile işgücü maliyeti açısından Türkiye'den daha cazip. Bu noktada verimlilik daha da önem kazanıyor" şeklinde konuştu.
Bugün dünyada rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurun verimlilik olduğunu vurgulayan Kenar, "Ulusal ekonomilerin rekabet gücü ile verimlilik düzeyleri arasındaki ilişki pozitif ve güçlüdür. Verimliliği yüksek ekonomiler yani az girdi ve maliyetle, en çok, en hızlı ve en kaliteli üretimi gerçekleştiren ekonomiler, aynı zamanda rekabet gücü en yüksek. Bu ekonomiler aynı zamanda kişi başı geliri en yüksek ekonomilerdir. Ülkeler verimlilik artışları ile zenginliğe ulaşmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Türk ekonomisinin, son 4 yıl hariç tutulursa 30 yıldır düşük bir verimlilik artışı gerçekleştirdiğini söyleyen Dr. Kenar, verimliliğin önümüzdeki süreçte Türkiye özel sektör ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının en önemli konusu olacağını söyledi. Türkiye'nin, düşük işgücü maliyetleri ile rekabet edebilmenin sınırına geldiğini ifade eden Kenra, Çin ve Hindistan ile düşük işgücü maliyetleri ile rekabet edilemediğini savundu. Rekabet gücünün verimlilik artışından geleceğine işaret eden Kenar, ayrıca, verimlilik artışının, enflasyonun düşmesi ve değerli YTL ile daha önemli hale geldiğini belirtti. Verimliliği artırmanın yollarını anlatan Dr. Kenar, şunları söyledi:
"Öncelikle teknoloji, otomasyon bilişime yatırım ve yüksek katma değerli yatırımlar verimliliği artırır. İkinci olarak, etkin üretim yöntemleri ile yani iş organizasyonlarında, iş süreçlerinde etkinlik sağlayarak; kaynakları etkin kullanarak verimlilik artar. Yurdum insanının Türkiye'de bir üretirken Almanya'da 3 üretmesinin yani daha verimli olmasının altında yatan neden budur. Verimlilikteki üçüncü faktör ise eğitimdir. İşgücünü daha eğitimli hale getirirseniz verimliliği artırabilirsiniz. Avrupa Komisyonu araştırmalarına göre, ilave her bir yıllık eğitim verimlilikte yüzde 6, gelir düzeyinde yüzde 5 artış sağlamaktadır. Eğitim ve özellikle mesleki eğitime yatırım, getirisi en yüksek yatırımdır."
Açılış konuşmalarından sonra katılımcılara, "Verimlilik Artışında REFA Uygulamalarının Önemi" konulu bir seminer veren MESS Eğitim Vakfı (MEV) Eğitim Müdürü Nevzat Alpay, insanlar için en verimli saatlerin sabah 08.00 - 09.00 arası, en az verimli saatlerin ise 14.30-15.30 saatleri arası olduğunu söyledi. Alpay, verimliliğin işletmelerin rekabet edebilirliliğini önemli ölçüde etkilediğini belirtti.
Alpay, "Rekabetin en belirleyici faktörü insan faktörüdür. Ayrıca makine, malzeme kaynağı, sermaye ve aşamalarda son derece önemli. Verimlilik ölçülmesinde bunlar önemli ölçüde kullanılır. Ancak ülkemizde verimliliği ölçerken pek çok işletme tuzağa düşüyor. İşletmeler, geçmiş dönemi baz alıyor ve bugünü geçmiş dönemle karşılaştırarak verimliliği ölçmeye çalışıyorlar. Oysa önce verimlilik göstergeleri bilimsel yöntemlerle ortaya konmalı. Bu ise ayrı bir iş, ayrı bir çalışma alanı" ifadelerini kullandı.
Katılımcılara verimlilik konusunda dikkati ölçen bir de uygulamalı eğitim veren Alpay, ayrıca Avrupa'nın pek çok ülkesinde kullanılan İş Düzenleme, İş organizasyonu ve İş Geliştirme Birliği olan Almanya REFA kuruluşu hakkında bilgi verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious