MHP'den terörün nedenleri için önerge

  • Giriş : 24.10.2007 / 16:33:00

MHP, ''terör ve bölücülüğün giderek artması sonucunu doğuran nedenleri belirlemek ve çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla hazırladığı Meclis araştırma önergesini, TBMM Başkanlığına sundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural imzasıyla hazırlanan önergede, Türkiye, gerileme sürecine giren bölücü terör ve siyasi bölücülüğün, son dönemde yeniden tırmandığına dikkat çekildi.

Türk milletinin kardeşliğini, devletin siyasi yapısını ve toprak bütünlüğünü hedef alan iç ve dış tahrikler ile dayatmaların hız kazandığı ve pervasızlaştığı ileri sürülen gerekçede, terörün artması nedeniyle vatandaşların huzur ve güven duygusunun zayıfladığı, aynı zamanda terörle mücadele konusunda alınan tedbirlerin yetersizliği hususunda kanaat oluştuğu bildirildi.

Gerekçede; iç huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhunu derinden yaralayan kanlı terör ve etnik bölücülüğün, yeniden Türkiye'nin önündeki en büyük ve öncelikle görüşülmesi gereken bir sorun haline geldiği vurgulanarak, şöyle denildi:

''Öte yandan terörü bir araç olarak kullananların siyasi amaçlarına ulaşma yolunda' cesaretlendirici iç ve dış çabalan ve girişimleri, terörü ve terörün siyasi amaçlar için kullanılmasını teşvik etmektedir. Ayrıca PKK terör örgütü, sadece örgüt tarafından değil, bununla mücadele etmesi insanlık ve hukuk vecibesi olan bazı ülkeler tarafından da ülkemize karşı bir koz olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle, bazı ülkelerin dışarıdan kaynaklanan terör faaliyetlerine karşı mücadele etme sözü vermesine rağmen, bunu sağlayacak adımlar atılmamıştır. Diğer taraftan hükümet dışarıdan kaynaklanan ve lojistik destek alan teröre karşı mücadele için herhangi bir tedbir uygulayabilmiş değildir.

Türkiye'nin önündeki en büyük sorun olan bu hayati konu 60. Hükümet Programı'nda yuvarlak ve içi boş sözlerle geçiştirilmiş, iç ve dış terör tehdit, tahrik ve dayatmalar ile mücadelede gereken asgari irade ve kararlılık ortaya konulmamıştır. Bu konuda alınması gereken tedbirler hakkında program yetersizdir.''

''ÇÖZÜM VE ÇARENİN YERİ ÖNCELİKLE TBMM''
Önümüzdeki yeni sürece ilişkin ayrıntılı bir bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanarak, derhal uygulamaya konulması istenen gerekçede, ''Mutlaka bir son verilmesi gereken bölücülük ve uzantısı terörle ilgili olarak TBMM'den başlamak üzere yurt içini ve dışını da kapsayacak tedbirlerin uygulanması gerekmektedir'' denildi.

Gerekçede, çözüm ve çarenin yerinin, öncelikle TBMM iradesi olması gerektiğine işaret edilerek, terör ve bölücülükle mücadele için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik kuruluşlarının teknolojik, psikolojik, lojistik ve mali yönden güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması istendi.

Alınması gereken tedbirlerle, bölücülük ve teröre kaynak hazırlayan sosyo-ekonomik sorun ve sıkıntıların köklü ve kalıcı çözümlerinin tespiti ve öncelikle uygulanması gerektiği ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

''Stratejik yatırımların en kısa zamanda tamamlanması için gerekli kaynakların tespiti ve temini için yapılacak iş ve işlemleri, terörün yuvalandığı bölgelerde devlet otoritesinin tesisi, terör örgütünün ve sivil uzantısı olan mahalli yapıların vatandaşlarımız üzerindeki etki, tehdit ve baskılarının kırılması için alınacak önlemleri, Avrupa'daki terör örgütü varlığı ve faaliyetlerine; yayın organlarına karşı uluslararası hukuk ve ilişkilere yön veren ilkeler doğrultusunda yapılacak girişimleri, bölücülük ve terörün uluslararası siyasi, lojistik ve finans desteklerine karşı uygulanacak önlemleri belirlemek, terörle ve bölücülükle mücadele konusunu bütün yönleriyle ele alacak TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını MHP grubu adına arz ederiz.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious