Mini vergi ve teşvik paketi

Mini vergi ve teşvik paketi.9266
  • Giriş : 01.02.2007 / 00:00:00

Hükümet seçim öncesinde, teşvikli illerde prim, vergi desteği ile bedelsiz arazi devrinden daha rahat yararlanılmasını sağlayacak bir yasa tasarısı hazırladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bu yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde hükümet mini bir vergi ve teşvik paketi hazırladı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Açıkalın'ın hazırladığı yasa teklifinde 36 teşvikli ildeki istihdam şartı 30'dan 10 kişiye indiriliyor. Böylece Gelir Vergisi ve SSK primi indirimi ile bedelsiz arazi gibi teşviklerden daha rahat yararlanmak mümkün olacak. Ayrıca yararlanma süresinin kapsamı da uzatılacak.

Maliye Bakanlığı, bir süre önce vergi iadesinin kaldırılarak yerine asgari geçim indirimini getiren bir yasa tasarısını TBMM'ye göndermişti. Tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındıktan sonra alt komisyona sevk edildi. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Açıkalın'ın başkanlık yaptığı alt komisyona çok sayıda değişiklik önergesi geldi. Bunun üzerine gelen önergeler Açıkalın'ın imzasıyla bir yasa teklifine dönüştürüldü. Açıkalın, asgari geçim indirimini düzenleyen tasarı ile kendisinin verdiği teklifin birleştirildiğini, böylelikle teklifin arkasında hükümetin olduğunu, tasarının da gelecek hafta komisyonda görüşülmesinin beklendiğini ifade etti. Açıkalın, alt komisyonda "nereden buldun" sorusunu sormaya yarayacak olan vergi güvenlik müessesesi ile pilotlar için getirilen istisnaya sınırlamanın tasarıdan çıkarıldığını, teşvikler için istihdam şartının 10'a düşürüldüğünü söyledi.

Yasa teklifinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce teşvikli illerde istihdam şartının düşürülmesi talebi de yerine getirildi. Artık Gelir Vergisi ve sigorta prim indirimi, bedelsiz arsa ve enerji teşvikinden yararlanma şartı için 10 kişilik istihdam yeterli olacak. Enerji desteği için sektörler arası fark da ortadan kaldırılacak. Çünkü seracılık, hayvancılık gibi yatırımlarda asgari 10, imalat sanayii, madencilik, turizm-konaklama, eğitim ve sağlık alanlarında asgari 30 işçi çalıştıranlar enerji desteğinden yararlanıyordu. Enerji desteği böylece tüm yatırımlarda 10 işçi şartı yerine getirilerek kullanılabilecek. 10 işçi çalıştıran işletmelerin; çalışan işçilerinin ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi stopajı ile çalışan işçilerin sigorta primlerindeki işveren payının yüzde 80'i; organize sanayi bölgeleri ile endüstri bölgelerinde de yüzde 100'ü Hazine tarafından karşılanacak.

5084 sayılı yasada yer alan 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen işletmelerin bu teşviklerden yararlanma şartı ise 1 Ocak 2007'ye uzatılarak kapsam genişletilecek. Böylelikle Nisan 2005 ile Ocak 2007 arasındaki 20 aylık sürede faaliyete geçen ancak teşvikten yararlanamayan işletmeler de teşvikten istifade edebilecek. Burada, işletmelerin 1 Ekim 2006 tarihinden önce vermiş oldukları bildirimler esas alınacak. Esas alınma tarihi mevcut yasada 1 Ocak 2005'ti.

Vergi borcu şartı yumuşatılacak

Öte yandan tasarı ile kamu ihalelerine girerken aranan vergi borcu olmadığına ilişkin şart ise yumuşatılıyor. Vergi borcu kapsamına girecek tür ve tutarlar Kamu İhale Kurumu tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) danışılarak belirlenecek. Bundan sonra GİB'den gelecek görüşe göre bazı alanlarda belli bir tutar vergi borcu olanlar da ihalelere girebilecek. İhaleye girme koşulları KDV, Gelir, Kurumlar Vergisi borçlarına göre farklılaştırılabilecek. Örneğin "KDV borcu olanlar ihaleye girebilirken Gelir Vergisi borcu olanlar ihaleye giremeyecek" gibi bir düzenleme yapılabilecek.

Düzenleme ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarının 2006 yılında biten vergi avantajı da 2008 yılına kadar devam edecek. Sermaye piyasası mevzuatına göre ihraç edilecek özel sektör tahvilleri Damga Vergisi'nden muaf olacak. Maddenin gerekçesinde, makro ekonomik istikrarın sağlanması ve ekonomideki iyileşmelere paralel olarak özel sektörün borçlanma maliyetlerinin, böylece sermaye piyasalarının ve özel sektörün gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Büyük mükellefin vergisi kentinde kalacak

İstanbul'da kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne başka illerden dahil edilecek büyük mükellefler için de bir düzenleme yapıldı. Diğer illerde bulunan mükelleflerin İstanbul'daki başkanlık mükellefi olmaları durumunda, bu mükelleflerin kanuni veya iş merkezlerinin ya da şubelerinin bulunduğu illerde ödedikleri vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine ayrılacak payın dağıtımında mevcut sistem devam edecek. Bulundukları büyükşehirler pay almaya devam edecek. Bir süre önce özellikle Kocaeli, Adana gibi illerin yöneticileri büyük mükelleflerin İstanbul'a alınmasını eleştirmiş ve gelir kaybına uğrayacaklarını söylemişlerdi.

Verilen teklifte, döviz büfelerine de bazı kolaylıklar getirildi. Her yıl için verilen 20 bin 815 YTL'lik kuruluş izin belgesi harcı 11 bin 220'ye, açacakları şubeler için düzenlenen belgelerden istenen 10 bin 407 YTL'lik harç da 5 bin 610 YTL'ye düşürüldü.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre avukatlara ödenmesi gereken paraların yetmemesi nedeniyle sorun yaşanıyordu ve barolar sanıklara avukat tahsis etmekte zorlanıyordu. Teklif ile yargı harçları ile adli para cezalarının yüzde 15'i, yani 73.4 milyon YTL bu amaçla Türkiye Barolar Birliği'ne aktarılacak.Ev kadınlarının evlerde ürettikleri havlu, örtü, çarşaf, sepet, yapma çiçek, boncuk işleme, tığ örgü, erişte, mantı, nakış işleri gibi el ürünleri de Gelir Vergisi'nden muaf olacak. Bu ürünlerin kermes, festival, panayır ve kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen yerlerde satılması muafiyeti etkilemeyecek. Ürünlerin dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler kullanılarak üretilmesi de yine istisnayı etkilemeyecek.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan diğer istisnalardan "gezici" olarak yapılan kalaycılık, lehimcilik, ayakkabı tamirciliği, hamallık gibi işleri yapanların bundan yararlanmak için bu işleri "devamlı" yapmamaları gerekiyordu. Düzenleme ile bu "devamlı yapmama" şartı da kaldırılacak. Ve gezici olarak bu tip meslekleri icra edenler, devamlı olarak para kazansalar da istisna kapsamına alınacaklar.

Teşvik ve vergi paketinde neler var

* Teşvikli illerde gelir vergisi ve sigorta primi indirimi, bedelsiz arsa ve enerji teşviğinden yararlanma şartı için 10 kişilik istihdam yeterli olacak.

* Destekler için istihdam şartında sektörler arasındaki fark ortadan kaldırılıyor. 10 kişilik istihdam şartı tüm sektörler için geçerli hale getiriliyor.

* Teşviklerden 1 Nisan 2005-1 Ocak 2007 tarihleri arasında faaliyete geçen işletmeler faydalanacak.

* Vergi borcu olan ihaleye girebilecek. Vergi borcu kapsamına girecek tür ve tutarlar Kamu İhale Kurumu tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) danışılarak belirlenecek.

* Ev hanımlarının evlerde ürettikleri havlu, örtü, çarşaf, sepet, yapma çiçek, boncuk işleme, tığ örgü, erişte, mantı, nakış işleri gibi el ürünleri de gelir vergisinden muaf olacak.

* Gezici' olarak yapılan kalaycılık, lehimcilik, ayakkabı tamirciliği, hamallık gibi işleri yapanların
istisnalardan yararlanması için bu işleri 'devamlı' yapmamaları gerekmeyecek.

* Düzenleme ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarının 2006 yılında biten vergi avantajı da 2008 yılına kadar devam edecek.

* Sermaye piyasası mevzuatına göre ihraç edilecek özel sektör tahvilleri damga vergisinden muaf olacak.

* Döviz büfelerinin harçları yüzde 50 düşürüldü. Her yıl verilen kuruluş harcı 20 binden 11 bin YTL'ye şube belgesi harcı 10 binden 5 bin YTL'ye indirildi.

* Yargı harçları ile adli para cezalarının yüzde 15'i, yani 73.4 milyon YTL Türkiye Barolar Birliği'ne aktarılacak. CMUK'a göre avukat tahsisinde bu paradan yararlanılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious