MİT'in 'dinlemelerine' ayar

  • Giriş : 14.02.2007 / 00:00:00

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) telekomünikasyon yoluyla dinleme yetkisi "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçuyla sınırlandırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümet, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye sevk etti. Tasarıyla, MİT Teşkilat Kanunu'nun "yetkiler" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasındaki "4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135'inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır" ifadesi "4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı CMK'nın 135'nci maddesinin 6. fıkrasının (a) bendinin 14 numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır" şeklinde değiştirildi. Böylece CMK'nın 135. maddesinde yer alan "insan ticareti, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, ateşli silahlar, uyuşturucu ticareti, parada sahtecilik, rüşvet" gibi suçlar MİT'in dinleme alanından çıkarıldı. Değişiklikle MİT'in yetkisi sadece CMK'nın 135'inci maddesinin 14'üncü bendindeki "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçuyla sınırlandırılmış oldu.

CMK'da "Devlet Suçlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçların bazıları; "siyasal ve askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, devletin hizmetlerine sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri casusluk amacıyla temin, yasaklanan bilgileri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklama" şeklinde sıralanıyor.

MİT'in yürürlükteki kanunda yer alan, "ülkeye yönelik ciddi tehlikenin varlığı halinde; devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerin ortaya çıkarılması, devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesi için hakim kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı'nın yazılı emriyle dinleme yapılması" yetkilerinde ise değişikliğe gidilmedi.

Defalarca dinlenebilecek
Tasarıdaki bir diğer değişikliğe göre MİT, terörist faaliyetlerin dinlenmesine ilişkin kararlarda uyguladığı "müteaddit defalar dinleme kararı aldırma" yetkisini casusluk faaliyetlerinine ilişkin dinleme kararlarında da uygulayabilecek. Mevcut MİT Teşkilat Kanunu'na göre, terör faaliyetlerinin takibi için MİT'in talebi ve hâkimin kararıyla 3'er aylık dinleme faaliyetleri müteaddit defalarda uzatılabiliyor. Tasarıdaki Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin dinlemeler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşacak birim tarafından yerine getirilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious