Mortgage'ın kaynak sorununa Avrupai çözüm

  • Giriş : 30.03.2007 / 00:00:00

SPK, Avrupa'da mortgage'ın kredilendirilmesinde en önemli finansman kaynağı olan 'ipotek teminatlı menkul kıymetler' taslağını hazırladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışında en sık kullanılan sermaye piyasası aracı olan ve 'mortgage covered bonds' denilen 'ipotek teminatlı menkul kıymete' ilişkin taslağı hazırladı. SPK 2. Başkanı Turan Erol, mortgage'ı (tut-sat) kredilendirecek kuruluşların en önemli finansman kaynağı olan ve özellikle Avrupa'da ipotekli konut kredilerinin finansmanında en sık kullanılan sermaye piyasası aracı olan ipotek teminatlı menkul kıymetlere (mortgage covered bonds) ilişkin taslağın, kısa sürede kamuoyunun görüşüne açılacağını açıkladı. Taslağın yasalaşması halinde mortgage kredisi verecek olan kuruluşlar daha ucuz ve uygun şartla kredi bulabileceği için sistemin gelişimi hızlanacak. 2006 sonu itibarıyla Avrupa'daki ipotek teminatlı menkul kıymetin toplamı 2 trilyon avroya ulaştı.

2 trilyon avroluk kaynak
Erol, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin, bankalar ve ipotek finansmanı kuruluşlarından kurulca uygun görülenler tarafından ihraç edileceğini ifade etti. İpotekli konut kredisi veren kurumların en önemli finansman kaynağı 'ipotek teminatlı menkul kıymetler (İTMK)', Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler Aksiyon Planı'na göre Avrupa'daki mali piyasaların entegrasyonunu sağlayacak en önemli sermaye piyasası araçlarından biri.
2006 sonunda büyüklüğü 2 trilyon avroya ulaşan İTMK'lar, Avrupa sermaye piyasalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve tüketicilerin konut alımlarının yaygın ve etkin biçimde finanse edilmesine katkıda bulunuyor.
Taslak, İTMK ihraçcılarına ise yurtdışı uygulamalarına benzer sınırlama ve şartlar da getirecek. İTMK'ların, teminat amacı dışında kullanılamayacağı, rehnedilemeyeceği, iflas masasına dahil edilemeyeceği gibi hükümlerle yatırımcıların, teminat varlıkları üzerinde öncelikli hak sahibi olması sağlanacak. İhraççılar teminat sorumlularınca denetlenecek. İTMK'ların SPK tarafından kayda alınmasına ilişkin esaslar da belirleniyor.
Öte yandan kanunla sermaye piyasalarına kazandırılan bir diğer önemli sermaye piyasası aracı olan 'ipoteğe dayalı menkul kıymetler' ile konut finansmanı kuruluşlarına kaynak temin edecek 'ipotek finansmanı kuruluşlarına' ilişkin tebliğ ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu çalışmaların da çok yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious