MÜSİAD: Büyüme oranı oldukça iyi

MÜSİAD: Büyüme oranı oldukça iyi.7617
  • Giriş : 30.06.2008 / 14:41:00

Vardan: Yüzde 6,6 oranındaki büyüme rakamı, yurtiçi ve yurtdışı olumsuzluklara, çalkantılara rağmen oldukça iyi...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2008 yılının ilk çeyreğine yönelik olarak açıklanan yüzde 6,6 oranındaki büyüme rakamının, yurtiçi ve yurtdışı olumsuzluklara, çalkantılara rağmen oldukça iyi olduğunu açıkladı.

Vardan, "Özellikle geçen senenin ilk çeyreğiyle mukayese edildiğinde, bazı sektörlerde gerileme ve durağanlık görülürken, bazı sektörlerin de ilerlemesi neticesinde ulaşılan bu rakam, ileriye yönelik olarak ümit vericidir ve açıklanan OVP'yi de destekler niteliktedir" dedi.

MÜSİAD Başkanı Vardan, yeni açıklanan Orta Vadeli Program ile hükümetin iç ve ekonomik ve siyasi çalkantıların varlığını sürdürdüğü bir ortamda ülke ekonomisinin istikrarlı şekilde devam edebilmesi açısından bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi. Vardan, "Orta Vadeli Programı (OVP), MÜSİAD olarak bu günkü şartlar altında gerçekçi ve uygulanabilir görüyoruz" dedi.

MÜSİAD Başkanı Vardan, Hükümet tarafından yayınlanan 2009 - 2011 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yurtiçindeki ve dışındaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen hükümetin ekonomi yönetimini ihmal etmediğini, hatta bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre ilk çeyrekte yüzde 6.6 büyümenin yakalanmasının bunu gösterdiğini belirten Vardan, "Özellikle hükümeti oluşturan parti hakkında açılmış olan kapatma davasının ekonomiyi derinden sarstığı muhakkaktır. Bu nedenle, hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki olumsuz gelişmelerin had safhaya çıktığı bu dönemde, hükümetin proaktif ve sorun çözmeye yönelik çabalarını sorumlu ve olumlu bir tavır olarak görüyoruz" dedi.

"BÜYÜME HEDEFLERİ YETERLİ DEĞİL AMA BUGÜNKÜ ŞARTLARDA DAHA FAZLASI DA ZOR"

Yeni programdaki hedefleri; gerçekleştirilebilir, makul ve son derece önemli bulduklarını belirten Vardan, büyüme hedefi düşürülürken, istikrarın derinleştirilmesi ve yan etkilerinin telafi edilmesinin öne çıktığının gözlemlendiğni, bunun, MÜSİAD'ın kamuoyuna sunduğu raporlarda titizlikle vurgulanan konu olduğunu ifade etti. Vardan şunları söyledi:

"Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'nın IMF'den bağımsız olarak hazırladığı ve Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen OVP'de yer alan 2009, 2010 ve 2011 için belirlenen yüzde 5, yüzde 5,5 ve yüzde 6 oranındaki büyüme hedefleri ile program sonunda 12 bin 164 dolara çıkacağı öngörülen kişi başı başına milli gelir hedefleri gerçekçi, tutturulabilir hedeflerdir. Ancak Türkiye'nin potansiyeli düşünüldüğünde, gelişmiş ülkeler seviyesi ile makası kapatma hedefi açısından yeterli görünmüyor. Bununla birlikte küresel finansal kriz ve enerji krizinin birlikte gerçekleştiği son derece olumsuz dünya konjonktüründe, iç siyasi krizlerin de mütemadiyen sürdüğü günümüz şartlarında daha fazlasının gerçekleştirilmesinin de oldukça zor olduğu kanaatindeyiz.

Ayrıca, programda öngörülen ve 3 yıllık dönemde sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 6,5 ve yüzde 5,5 olarak revize edilen enflasyon hedefleri de(TÜFE yıllık artış hızı) varsayılan enerji fiyatları ortalaması gerçekleşirse makul seviyedir.

OVP'de gerçekçi bulduğumuz bir diğer hedefte istihdama yöneliktir. Programda istihdam imkanlarını artırıcı uygulamaların da etkisiyle, 2009 - 2011'de yaklaşık 1,3 milyon kişiye yeni istihdam sağlanması planlanmıştır. GAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel projelerin harekete geçirilmesi, istihdam ve KOBİ ağırlıklı yapılanmanın da yeterince başarılı olması durumunda istihdam sorunun çözümünde önemli katkıları olacağını düşünmekteyiz."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious