MÜSİAD kongresi sonuç bildirgesi

MÜSİAD kongresi sonuç bildirgesi.7617
  • Giriş : 24.10.2008 / 12:35:00

12. IBF Kongresi 61 ülkeden 2200 uluslararası işadamı ve delegenin katılımıyla MÜSİAD ev sahipliği ve organizasyonunda gerçekleştirildi. Kongrede şu sonuçlara varıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

12. IBF Kongresi “İslam Ülkeleri Arasında Finansal Entegrasyon” teması etrafında, Cezayir, Avustralya, Bangladeş, Çad, Danimarka, Mısır, İngiltere, Almanya, Endenozya, Ürdün, Lübnan, Malezya, Makedonya, Fas, Kosova, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Suriye, Türkiye, Uganda, Yemen ve Filistin İş Forumu'ndan gelen hükümet temsilcileri ve delegelerin katkılarıyla daha da derinleşmiştir.

12. IBF Kongresi dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı işadamları ve işkadınlarına bireysel ticaret ve yatırım ilgileri noktasında eşsiz imkânlar sundu. MÜSİAD katılımcı iş adamları arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla sanayi ve finans yatırımları konulu oturumlardan oluşan kongre, uluslararası fuar, ülke sunumları ve sektörel iş görüşmelerinden oluşan faaliyetleri organize etmiştir.

Sonuç Olarak, 21-26 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 12. IBF Kongresi aşağıdaki sonuçlara varmıştır; 

* Özellikle doğrudan ve dolaylı olarak İSEDAK toplantılarında detaylandırılan Tercihli Gümrük Anlaşmalarına da katkıda bulunacak karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalayarak ticaret ve yatırım ilişkilerini daha fazla geliştirmek; 

* Bilişim teknolojileri, lojistik, nakliye ve ulaşım gibi İKÖ üyesi ülkelerinin gelecekteki gücünü artıracak, gelişimde katalizör rolü olan, hayati derecedeki sektörlere daha fazla yatırımı ve kaynak aktarımını ön plana çıkartıp yönlendirmek; 

* İKÖ ülkelerinin uluslar arası finans piyasalarındaki varlığını güçlendirmek için, İKÖ ülkeleri arasında ortak bir para fonu, banka ve şirketler için derecelendirme sisteminin oluşturulmasını teşvik etmek; 

* IDB ve alt kuruluşlarının özel sektörle doğrudan iş yapmasının İKT üye ülkeler tarafından önerilmesi; 

* Üye ülkeler, iş adamlarının ve diğer ilgili tarafların ülkeler arasında kolay geçişlerini sağlamalı ve bunun için ilgili taraflar bütün havalimanlarında elektronik ortamda kayıtlı bulunan işadamları için vize uygulamasını kaldırmalı ve hükümetler tüm kapı girişlerinde tanınacak özel CIP pasaport mühür sisteminin devreye alınmasını teşvik etmek; 

* Dış ticareti geliştirmek için ihracat kredisi ve ihracat garantisi programlarının sağlanması; özellikle bu noktada ITFC'nin imkanları ayrı tutulmalı; 

* “Arzcı Kredilendirme” uygulamasının alım yönlü olarak üye ülkelerin diğer üye ülkelere olan ihracatları için yapılmasına; 

* Üye ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın imzalanması noktasında diğer taleplerini karşılamak için stratejik araştırma merkezleri ve eğitim ve insan kaynaklarına yapılacak yatırımlarla, fikir ve telif haklarının sağlanmasına; 

* Tarife dışı engeller, çifte vergilendirme, doğrudan ve dolaylı nakliye, kurumsal yetersizlikler, vizelerde yaşanan sıkıntı ve gecikmeler ve ülke mevzuatlarının ülkeler arasında ve yerel olarak bir ahenge kavuşturulmasının kuvvetli bir şekilde desteklenmesine; 

* Finans ve bankacılık kurumlarının hissedilebilir ve acil bir şekilde ticaret ve üretim başta olmak üzere iş dünyasının taleplerine finans kurumlarının karşılıklı olarak birbirlerini tanımaları, ticaret ve finans enstrümanlarının oluşturulması, ortak projelerin finansmanı ve para transferlerinin kolaylaştırılması yoluyla cevap vermelerinin kuvvetli bir şekilde tavsiye edilmesine; 

* Büyümenin hızlandırılması, istihdam sağlama ve küresel rekabet için yerel kaynakların ataletten kurtarılmasında oynadıkları önemli rolden hareketle KOBİ'lerin desteklenmesine; 

* Filistin'de kuşatma altında kalan meslektaş işadamlarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili çözüme yönelik olumlu katkılarda bulunmak; 

* İş dünyası olarak teknoloji-merkezli pazarlarda görülebilir bir iz bırakabilmek için büyük projeleri desteklemenin teşvik edilmesine; 

* İş dünyasına sürekli olarak fakirliğin kaldırılması, sosyal adalet, çevre konularını önemsemeleri ve insan gelişimi ve iyileşmesine olan ihtiyacın hatırlatılmasına, karar vermiştir.

13. IBF Kongresinin Kahire Ticaret Odası ev sahipliğinde 11-16 Ekim 2009 tarihinde Kahire'de yapılması kararı alınmış olup, üye kuruluşlar 13. IBF Kongresine geniş heyetlerle katılmaları hususunda taahhütte bulunmuşlardır.

HABER7

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*