MÜSİAD'ın vergi önerileri

MÜSİAD'ın vergi önerileri.43861
  • Giriş : 02.06.2007 / 20:00:00
  • Güncelleme : 02.06.2007 / 20:16:07

MÜSİAD, içkili restoranlar arasındaki adaletsizliğin engellenmesi talebinde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Vergi Kanununun yeniden yazılması, küçük çiftçi, ev kadınları ve öğrenciler dışında herkesin gelir vergisine tabi olması, SSK primlerinin vergi dairelerince toplanması, gayrimenkul rantlarının vergilendirilmesi, vergi ödemeyenlerin kara listeye alınması ve az kazanan içkisiz restoranlar ile çok kazanan içkili restoranlar arasındaki adaletsizliğin engellenmesi talebinde bulundu.
Antalya’da toplanan MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısında, genel merkez ve şubelerin fikirleri de ele alınarak hazırlanan "Vergi Mevzuatı, Maliye Politikaları, Milli Emlak ve Özelleştirme Raporu:
Tespitler ve Çözüm Önerileri" Raporu da tartışıldı. Rapor daha sonra Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a verildi.

RAPORDA NELER VAR?
Raporun giriş bölümünde vergi mevzuatı ve kayıt dışı Ekonomi konusu ele alındı ve sorunların neler olduğu belirlendi. Vergi kanunlarının yeniden yazılması, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı, vergilerin yatırım ve istihdamı caydırıcı etkisi olmaması gerektiği belirtilen raporda, vergi oranlarının yüksekliğinden de şikayet edildi.
Vergilerin gelir dağılımını düzeltmesi ve adaletli olması gerektiği ifade edilen raporda, vergi denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi ile toplanan kamusal gelirin ekonomik ve adaletli harcanması üzerinde de duruldu. Raporda şu önerilerde bulunuldu:
"Gelir vergisi tabana yayılmalı. Mükellef sayısı artırılmalı ve herkesin gelirine göre vergi ödemesi sağlanmalı. Türkiye’de yaşayan herkes, küçük çiftçiler, öğrenciler ve ev hanımları olanlar hariç, beyanname kapsamına alınmalı. Ücretler üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, VEDOP sistemi etkin kullanılmalı. Vergi dairelerinin yerlerine ilişkin sorunlar çözümlenmeli. Gayrimenkul rantları vergilendirilmeli. Basit usulde vergileme kaldırılmalıdır. SSK primleri vergi dairesi tarafından toplanmalı ve genel bütçeye dahil personel ücretleri net ödenmeli. Damga vergisi ve BSMV kaldırılmalı. Genel KDV oranları düşürülmeli, mükellefler hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça yurt dışı çıkış yasağı konmamalı"

KARA LİSTE
Ödenmemiş verginin haksız rekabet olduğu belirtilen raporda, özellikle KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergileri ödememeyi alışkanlık haline getiren veya ödemeyi düşünmeyen mükelleflerin haksız rekabete neden olduğu vurgulandı. Devletin emanet parasıyla ticaret yapmaya çalışan tüccarlara ağır müeyyideler getirmesi istenen raporda, bu mükellefler için merkezi kara liste tutulması da önerildi.

İÇKİLİ VE İÇKİSİZ RESTORANLAR
Raporda, içkili ve içkisiz lokantalar arasındaki adaletsizliğe de dikkat çekildi. Az kazanan içkisiz restoranlar ile çok kazanan içkili restoranlar arasındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi istenen Raporda bu konuda da şu öneri yeraldı:
"Eskiden restoranlar, lüks birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi sınıflara göre ayrılmaktaydılar. Herkes bu kategorilere göre vergilendirilmekteydi. Ara sokaktaki esnaf ile ana cadde üzerindeki esnaf arasındaki kazanç farkı, büyük şehirlerde daha fazladır. Keza (İçkisiz) bir lokantanın geliri içkili olana nazaran çok daha az oranda olmaktadır. Bu noktada görülen adaletsizlik bir düzenle engellenmelidir." 250 maddeden oluşan raporda yalnızca bu önerinin yer aldığı paragrafın koyu renkli harflerle yazıldığı görüldü.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious