Nüfus cüzdanının yerini elektronik kart alacak

  • Giriş : 04.07.2007 / 13:29:00

Vatandaşlara ilişkin kimlik bilgileri tek bir elektronik kartta toplanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Vatandaşlık Kartı Projesi ile ilgili Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek eylem kapsamında, biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımı sağlanacak ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonları tek bir elektronik kartta toplanacak.

Vatandaşlık kartının, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasını sağlaması ve vatandaşın günlük yaşamdaki iş ve işlemlerini kolaylaştırması ve hızlandırması hedefleniyor. Aynı zamanda, hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin de önlenmesi planlanıyor.

ÜÇ AŞAMALI PROJE

Vatandaşlık kartının hayata geçirilmesi öncelikle sağlık ve sosyal güvenlik alanında olacak.

Eylem kapsamındaki pilot çalışma, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle başlatılDI.

Üç aşamadan oluşacak olan pilot projenin ilk aşamasında vatandaşlık kartı, kart okuyucular, TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilecek işletim sistemi ve uygulamaların testi Kurum (UEKAE) içerisinde yapılacak.

İkinci aşamada, ilgili tarafların kararıyla belirlenecek bir ilçede 10 bin vatandaşı kapsayan bir pilot uygulama gerçekleştirilecek. Üçüncü aşamada ise uygulama 300 bin vatandaşı kapsayacak şekilde, ikinci aşamanın uygulandığı ilçenin bağlı bulunduğu ilde denenecek.

VATANDAŞLIK KARTININ BASIMI VE DAĞITIMI

Vatandaşlık kartının basımı, dağıtımı ve sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik süreçlerin de test edilmesi açısından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı da pilot uygulamaya katılacak.

Pilot uygulamanın her aşamasında, bir sonraki aşamaya geçmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili taraflar yakın işbirliği içerisinde uygulamayı değerlendirecek. Vatandaş memnuniyeti, ölçeklendirme ve uygulanabilirlik açısından başarı sağlandığında, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla birlikte karar verilerek, bir onraki aşamaya geçilecek.

Vatandaşlık kartının ülke geneline yaygınlaştırılması aşamasında kartın tüm vatandaşlar için üretilmesi ve dağıtılması görevini eylemin sorumlu kuruluşu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üstlenecek. Bu aşamada, vatandaşlık kartı eyleminin hayata geçirilmesindeki diğer süreçler de (yonga üretimi, kart basımı ve benzeri) işin mali ve ekonomik yönü de göz önüne alınarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecek.

Vatandaşlık kartının kapsamı, şekli, ebadı; taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak amacıyla kart üzerine konulacak güvenlik unsurları ve kartta yer alacak bilgiler ile basım ve vatandaşa teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Nüfus Hizmetleri Kanununda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla birlikte kararlaştırılacak. Ayrıca, vatandaşlık kartının üretim ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler, Değerli Kağıtlar Kanunu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

NÜFUS CÜZDANININ YERİNİ ALACAK

Halen kullanımda olan nüfus cüzdanının yerini alacak olan vatandaşlık kartı üzerinde sadece statik bilgiler yer alacak, değişken bilgilere yer verilmeyecek.

Kart içerisinde temel olarak kart sahibine ait kimlik bilgileri bulunacak. Vatandaşlık kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri (şifre, fotoğraf, biyometrik veri) kullanılabilecek. Biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak parmak izi eşleştirmesi kullanılacak. Parmak izi verisi sadece kartın üzerinde bulunacak, merkezi herhangi bir veritabanında tutulmayacak.

Kurumlarca, ilgili kanunlarda açıkça belirtilen haller (pasaport, ehliyet ve benzeri) hariç olmak üzere, vatandaşlık kartı uygulaması dışında ayrıca yeni bir akıllı kart uygulamasına gidilmeyecek.

Vatandaşlık kartı, kart okuyucuları ile ilgili sistem ve teknolojilere ilişkin güvenlik kriterleri TÜBİTAK-UEKAE tarafından uluslararası standartlar da dikkate alınarak belirlenecek, bu kriterlere uyuma ilişkin güvenlik denetimi TÜBİTAK-UEKAE tarafından yapılacak.

Vatandaşlık kartında, TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen milli akıllı kart işletim sistemi kullanılacak. TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen tüm teknolojilerle ilgili fikri ve sınai haklar; 1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları AR-GE Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu AR-GE Projeleri Fikri Haklar Esasları çerçevesinde sözleşmelerle belirlenecek.

Bu kapsamda, projenin tarafları olan İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü), Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-UEKAE arasında ihtiyaç duyulacak eşgüdüm, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanacak.

Genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sorumlu ve ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışması ve ihtiyaç duyulacak her türlü desteği sağlamaları hususunda gereğinin yapılması istendi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious