O, rekortmen Cumhurbaşkanı

O, rekortmen Cumhurbaşkanı.7414
  • Giriş : 12.12.2008 / 12:10:00

Anayasa Mahkemesi'ne en çok iptal başvurusu yapan Cumhurbaşkanı kim?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanları arasında Anayasa Mahkemesi'ne en fazla iptal başvurusunda bulunan Ahmet Necdet Sezer oldu.

Sezer, görevde bulunduğu süre içerisinde 25 kez Anayasa Mahkemesi'ne TBMM'nin çıkardığı kanununların iptali için başvurdu. İptal başvurusunda Sezer'i 6'şar dava ile ile Fahri Korutürk ve Kenan Evren izledi. Turgut Özal ise görevde kaldığı süre içerisinde sadece 2 kez Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasından ardından kuruma ilk yasa iptali başvurusu 1975 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından yapıldı. Korutürk'ün iptalini istediği kanun Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununda yapılan bir değişiklik içindi. Korutürk, sonraki yıllarda da 5 kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve TBMM tarafından kabul edilen yasaların iptalini istedi. Korutürk'ün başvurularının 6'sı da iptalle sonuçlandı.
Korutürk'ten sonra 12 Eylül darbesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Kenan Evren de 6 kez Meclis'in çıkardığı yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Evren, mahkemeden ilk olarak 1985 yılında Üst Kademe Yöneticilerin yetiştirilmesi hakkındaki kanunun iptalini istedi. Evren, aralarında Siyasi Partiler kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, YÖK Kanunu'nda değişiklikler için de mahkemeye başvurdu. Evren'in başvurularından birisi hariç diğerleri kabul edildi. Üniversitelerde başörtüsü yasağını ortadan kaldıran düzenleme de Evren'in başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ise görev yaptığı süre içerisinde iki kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Özal'in iptalini istediği kanunlar Mahalli İdareler Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanundu. Özal'in yaptığı iki başvurunun bazı maddeleri mahkeme tarafından iptal edilirken bazılarının iptaline gerek görülmedi. Özal'ın ani ölümüyle Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Süleyman Demirel de görev süresi içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne TBMM tarafından kabul edilen yasanın iptali için 4 kez başvuruda bulundu. Demirel'in Milletvekilli Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemenin iptal istemi mahkeme tarafından kabul edilirken, diğer üç başvurusuna maddelerini kısmen reddedildi.

Demirel'den sonra Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ahmet Necdet Sezer, en fazla Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açan Cumhurbaşkanı oldu. Sezer görev yaptığı 7.5 yıllık süre içinde Anayasa Mahkemesi'ne 25 defa başvurdu. Sezer, göreve seçildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne ilk başvurusunu 2001 yılında Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik için yaptı. Sezer'in ilk başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Sezer, görevde bulunduğu süre içinde aralarında Sosyal Güvenlik Yasası, kullanılmayan orman arazilerinin satışını düzenleyen kamuoyunda 2B olarak bilinen düzenleme, Bankacılık Yasası'nda yapılan düzenleme, YÖK Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklik, Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Sezer'in başvurularının büyük bir kısmına mahkeme talep doğrultusunda iptal kararı verdi. İptal kararı verilen değişikler arasında Orman Kanunu'nda yapılan düzenleme, Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklik, YÖK Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu düzenlemelerde tamamen veya kısmen iptal kararı verdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise görevde bulunduğu süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapmadı.

Yüksek Mahkeme, kurulduğu 1961 yılından itibaren Türk siyasetinde belirleyici bir rol oynadı. Cumhurbaşkanları ve muhalefet partilerin ikinci kapısı durumuna geldi. Mahkeme 1962 yılından itibaren yoğun bir iş yükü ile karşı karışa kaldı ve 1962 yılında 141 dosyaya baktı. Dava dosya sayısı ülkenin siyasi gündemine paralel olarak artı veya azaldı. Mahkemeye en az başvuru 1980 yılı ve onu takip eden 81, 82 yıllarında oldu. 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde mahkemeye 73 itiraz başvurusu oldu. 81 yılında 17 itiraz, 82 yılında ise 6 itiraz, iki siyasi parti kapatma, 4 şahıs başvurusu yapıldı. En fazla başvuru dosyasını 2001 yılında alan mahkemeye, 23 iptal, 473 itiraz, 13 Yargıtay Başsavcılığı olmak üzere 508 başvuru dosyası geldi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*