OECD: Asgari ücret düşürülsün

  • Giriş : 13.02.2007 / 00:00:00

OECD'nin yıllık "Büyümeye Geçiş 2007" (Going for Growth 2007) raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, kıdem tazminatının kaldırılması, asgari ücretin azaltılması, istendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

OECD'nin geleneksel "Going for Growth" raporlarının bu yıla ait olanı açıklandı. Raporda ülkelerin büyümeleri önündeki engeller, "ülke notları" biçiminde sıralandı. Her ülkenin durumu, halihazırdaki sorunlar, geçen yıl yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler biçiminde ele alındı. Raporda Türkiye'ye ayrılan bir sayfalık ülke notunun başlangıcında "Büyümede son iyileşmelere karşın, kişi başına GSYİH OECD ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Verim çok düşüktür ve ekonomiye katkıda bulunan toplam ücretli iş miktarını temsil eden işgücü kullanımı zayıftır" denildi.

GÖSTERGELERLE DESTEKLENEN ÖNCELİKLER

"Büyümeye Geçiş 2007" raporunun "Göstergelerle Desteklenen Öncelikler" başlığı altında ara başlıklar halinde, "şu andaki durum, atılmış adımlar ve bundan sonra yapılması tavsiye edilenler" yer aldı.

"Çalışmanın asgari maliyetini azaltın" ara başlığı altında şu saptamada bulunuldu:

"Ortalama ücrete göre yüksek olan asgari ücret ve ücretten alınan yüksek vergiler, kayıtlı sektörde asgari istihdam maliyetlerini, çok yukarıda tutmaktadır. Bu kayıtlı sektörde düşük vasıflı işçilerin istihdamı konusunda, özellikle de iş verimliliğinin düşük olduğu yerlerde cesaret kırıcı olmaktadır."

Türkiye notunun "Alınmış önlemler" başlığında "Asgari çalışma maliyetinin azaltılması konusunda yapılmış bir eylem yoktur" denilirken "Tavsiyeler" bölümünde ise "Temel olarak ücretten alınan vergilerin düşürülmesi ve bunu erken emeklilik teşviğinin azaltılması dahil, diğer reformların da içinde olduğu bir paketle finanse edilmesi. Asgari ücretin artış oranının yavaşlatılması ve asgari ücretin bölgelere farklılık göstermesi" sayıldı. Ülke notları bölümünün Türkiye'ye ayrılan bölümüne şöyle devam edildi:

"İstihdamı korumaya yönelik mevzuatta reform yapılması:

İstihdam koruma hem kadrolu hem geçici işçiler için katı bir şekilde uygulanmaktadır, kayıtdışı etkinliklerin içindeki kaynakların verimsiz kalmasına katkıda bulunmaktadır.

Alınmış önlemler: Son dönemlerde yapılmış bir eylem yoktur.

Tavsiyeler: İşten çıkartılmış kadrolu işçiler için kıdem tazminatı seviyesini düşürerek, istihdam koruma düzenlemelerinin bozucu etkilerinin azaltılması.

İlk ve orta öğretime ulaşılabilirliğin ve eğitim kalitesinin artırılması:

Eğitim sisteminin akademik performansı çok düşüktür. Nüfusun büyük bölümündeki temel vasıf eksikliği düşük verimlilik ve büyümenin önündeki engel olarak ortaya çıkmaktadır.

Alınmış önlemler: 2005'deki, ilk ve orta öğretim kalitesini artırmayı hedefleyen reformlar.

Tavsiyeler: Toplam mali kısıtlamalar ölçüsünde eğitime ayrılan harcamanın artırılması, tüm genç nüfusun iyi bir eğitim alması. Okullar için öğrenci başına hesaplamalarla bütçe yapılması ve okullara daha geniş yönetim sorumluluğu ve mali sorumluluk verilmesi.

KIDEM TAZMİNATINI KALDIRIN

Türkiye notunun "Diğer önemli öncelikler" bölümünde, OECD daha önce olduğu gibi yine kıdem tazminatının kaldırılmasını istedi.

Önceliklerden biri, "Verimliliğin artırmak için üretim piyasası düzenlemelerini, özellikle de piyasaya girişi engelleyen sektörel lisanslama kurallarını basitleştirmek ve dikey ve yatay üretim birimleri içeren bağlantı endüstrilerinde (network industries) daha büyük rekabeti teşvik etmek" diye tanımlandı.

Diğer önceliğin ise, "Ekonomiye katkıda bulunan toplam ücretli iş miktarını temsil eden işgücü kullanımını güçlendirmek için kayıtlı sektörde net emeklilik maaşlarını düşürerek erken emeklilik teşviğini azaltmak ve emekli işçilerin kıdem tazminatı hakkını kaldırmak" olduğu belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious